KOSOVO* / AUTOR IGOR TODOROVIĆ / OIE /SOLAR ENERGY GROUP ĆE NA KOSOVU* PODIĆI SOLARNU ELEKTRANU OD 150 MW


02.03.2021
Solar Energy Group je potpisao sporazum s Operatorom sistema, prenosa i tržišta (KOSTT) Kosova* o povezivanju svoje buduće solarne elektrane od 150 megavata na strujnu mrežu,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Operator sistema, prenosa i tržišta (KOSTT) Kosova* saopštio je da je generalni direktor Mustafë Hasani (na slici levo) potpisao ugovor sa direktorom preduzeća Solar Energy Group Europe Egbertom Schnuseom o povezivanju planiranog fotonaponskog postrojenja od 150 megavata na mrežu.

Projektovana snaga je 136 megavata ukoliko se računa izlazni učinak, u naizmeničnoj struji, dok nominalni kapacitet podrazumeva maksimum u jednosmernoj struji, stoji u objavi.

Solar Power Group planira da pogon instalira u opštini Đakovica na jugozapadu, a očekuje se da proizvodnja počne sledeće godine, saopštio je KOSTT. Ovo je jedan od najvećih projekata fotonaponskih postrojenja u izradi na Balkanskom poluostrvu.

Pomenuta institucija je dodala da će elektrana biti povezana na prenosnu mrežu od 110 kilovolti vodom od 6,5 kilometara do trafo-stanice Gjakova 1 od 110/35 kilovolti.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

02.03.2021 · KOSTT / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / SOLARNE_ELEKTRANE