SEVERNA MAKEDONIJA / AUTOR BALKAN GREEN ENERGY NEWS


08.03.2021
Operater prenosnog sistema Severne Makedonije (MEPSO) započeo je radove na rekonstrukciji dalekovoda Štip-Ovče Pole, projekat vredan 1,41 milion evra koji se finansira uz pomoć kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Modernizacija dalekovoda od 110 kV, dužine 17,88 kilometara, trebalo bi da bude završena u oktobru ove godine,PRENOSI BALKAN GREEN ENERCY NEWS.

Projekat Štip-Ovče Pole je deo investicionog ciklusa od 15 miliona evra za obnovu prenosne mreže Severne Makedonije, koji obuhvata rekonstrukciju i izgradnju šest dalekovoda, ukupne dužine 130 kilometara, navodi se na sajtu makedonske vlade.

Obeležavanju zvaničnog početka radova prisustvovali su premijer Zoran Zaev, ministar saobraćaja i komunikacija Blagoj Bočvarski, generalni direktor MEPSO Kushtrim Ramadani i predstavnik EBRD-a Andi Aranitasi.

Na dalekovod Štip-Ovče Pole biće priključena vetroelektrana Bogoslovec

Na rekonstruisani dalekovod Štip-Ovče Pole biće priključena vetroelektrana Bogoslovec, snage 36 MW, rekao je Ramadani, dodavši da je ova investicija u skladu sa strateškim opredeljenjem vlade da se u proizvodnji električne energije pređe sa uglja na obnovljive izvore.

Ramadani je rekao i da će ovaj dalekovod značajno povećati pouzdanost i kapacitet prenosne mreže u istočnom delu zemlje, svesti troškove održavanja na najmanju meru i smanjiti gubitke na mreži.

Aranitasi je pozdravio posvećenost vlade sprovođenju zelene agende iz energetske strategije, postepenom zatvaranju termoelektrana Oslomej i Bitola i prestanku upotrebe uglja.

08.03.2021 · DALEKOVOD / EBRD / MEPSO / PRENOSNI_SISTEM / ZORAN_ZAEV