SRBIJA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / OIE / EPS DISTRIBUCIJA PRIPREMA PRAVILA ZA UBRZANO PRIKLJUČENJE PROZJUMERA


15.04.2021
EPS Distribucija će u narednih nekoliko meseci pripremiti nova pravila koja će omogućiti ubrzanu proceduru za priključenje krovnih solarnih elektrana na domaćinstvima. Tako će građani Srbije dobiti mogućnost da postanu prozjumeri – proizvođači električne energije za sopstvenu potrošnju, poruka je sa panela Solar za građane – demokratizacija energetike na delu ili kako do sopstvene solarne elektrane? u okviru Prve velike konferencije o solarnoj energiji u Srbiji,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Prva velika konferencija o solarnoj energiji u Srbiji, u organizaciji portala Balkan Green Energy News, održana je danas u Beogradu, a onlajn je pratilo više od 1.000 ljudi. Mogućnost da građani i firme postanu prozjumeri ili kupci-proizvođači, kako je zvaničan termin, uvedena je novim zakonom o obnovljivim izvorima energije, koji bi ovih dana trebalo da bude usvojen.

Prozjumeri će višak energije predavati u mrežu EPS Distribucije, a onda će ga povlačiti kada im je to potrebno

Građani koji budu odlučili da postanu prozjumeri dobijaju mogućnost obračuna proizvedene i potrošene električne energije u skladu sa net metering sistemom. Naime, prozjumer proizvodi energiju u svojim panelima i kada proizvede više nego što može da potroši onda to predaje u distributivnu mrežu, kojom upravlja EPS Distribucija, a kada proizvede manje nego što mu je potrebno, onda povlači energiju iz te mreže. Naravno, može da povlači i energiju koju je proizveo, ali i energiju od Elektroprivrede Srbije, kao snabdevača.

Cilj statusa kupac-proizvođač je da građani obezbede samo sopstvenu potrošnju

Saldo povučenih i predatih kilovat-sati se izračunava jednom godišnje i prozjumer plaća razliku između povučene i predate energije. Ako je proizveo više nego što je potrošio ne dobija ništa, jer cij prozjumera nije da građani zarađuju novac na ovaj način, već da obezbede sopstvenu potrošnju, pa je veoma važno da se kapacitet fotonaponskog sistema dobro odredi.

Mnogi će iskoristiti mogućnost ubrzane procedure da postanu prozjumeri

 

 

Prednosti net metering sistema, prema rečima Miodraga Vuković, direktor firme Conseko, su da se distributivni sistem koristi kao skladište energije, kilovat-sati predati u mrežu obračunavaju se po istoj ceni kao preuzeti, a fotonaponski sistemi za ovaj vid obračuna imaju jednostavniju konfiguraciju i samim tim je investicija za građane manja.

 

Kada je reč o snazi krovne solarne elektrane, on je naveo da domaćinstvo sa mesečnom potrošnjom od 600 kWh sa sistemom od 3 kW, čija je cena oko 4.400 evra, proizvodi mesečno 300 kWh. Ovaj sistem ne omogućava da se iskoriste pogodnosti net metering sistema, a to je, na primer, proizvodnja više energije u letnjim mesecima i njena potrošnja u zimskim, pa su bolji sistemi snage od 6 do 10,8 kW. Sistem od 8 kW košta oko 7.000 evra.

EPS Distribucija: nova pravila preuzeće najbolju evropsku praksu

Dušan Vukotić, specijalista u Direkciji za upravlјanje EPS Distribucije, kaže da se sada distributivna mreža više ne posmatra pasivno već aktivno jer sada i predaje energiju kupcima i prima energiju od njih.

Posle usvajanja zakona o OIE i izmena Zakona o energetici EPS Distribucija ima obavezu da usvoji ubrzanu proceduru za priključenje postrojenja snage do 10,8 kW, koja podrazumeva da ova kompanija mora u roku od 30 dana da odgovori na zahtev građana. Ova firma takođe priprema i nova pravila rada distributnog sistema.

“Spremni smo da veoma brzo, za par meseci, definišemo sva ova pravila, i nameravamo da primenimo najbolju praksu evropskih zemalja“, istakao je Vukotić.

On veruje da će mnogi iskoristiti ubrzanu proceduru da instaliraju krovne solarne sisteme, ali ne veruje da će odmah ići na maksimalnu snagu, već će probati sa manjim snagama od po nekoliko kilovata.


DDOR osiguranje: za pet evra kompletna zaštita solarnih panela

Kako bi podržala građane da postanu prozjumeri osiguravajuća kuća DDOR osiguranje osmislila je uslugu osiguranja krovnih solarnih sistema. Marko Putnik, direktor Direkcije za pozicioniranje brenda DDOR osiguranja, istakao je da je ponuda veoma povoljna jer je potrebno mesečno platiti pet evra za solarni sistem vrednosti 5.000 evra. To podrazumeva osiguranje od loma, krađe i požara, a ako se izostavi krađa iznos je 30 odsto manji.

“DDOR sarađuje sa kompanijom Fintel, koja je lider u izgradnji vetroparkova u Srbiji, ulaže u svoj hibridni park i razvija usluge koji mogu da podrže zelenu energiju. Edukacija je ono što je bitno i ovom sektoru, kao i sektoru osiguranja”, istakao je Putnik.


Interesovanje građana da postanu prozjumeri je ogromno

 

Kako bi podsetila prisutne kako je pre donošenja novih energetski propisa izgledala procedura kada je neko želeo da postane prozjumer, Ana Džokić, iz energetske zadruge Elektropionir, ispričala je svoj hod po mukama. Ona još od 2016. pokušava da postane prozjumer, ali joj to ne uspeva, pa je u međuvremenu sa još nekoliko istomišljenika osnovala i zadrugu, ali ni to nije pomoglo.

 

“Povod za osnivanje zadruge je demokratizacija proizvodnje energije, prepreke koje smo imali i interesovanje javnosti za moj neuspeli slučaj da postanem prozjumer. Shvatili smo da postoji veliki interes javnosti”, navela je ona.

Približavanje koncepta prozjumera građanima je suštinski važno za uspeh ove ideje koja je okosnica demokratizacije energetike

Zadruga je nedavno održala prvi kurs o prozjumerima, koji je bio namenjen običnim ljudima iu pokazao je veliko interesovanje građana i potrebu da im se objasni šta znači biti prozjumer.

Promocija ovog koncepta i njegovo približavanje građanima je suštinski važno za uspeh ove ideje koja je okosnica demokratizacije energetike odnosno mogućnosti da građani proizvode, troše, skladište i prodaju energiju, smatra Jasmina Trhulj, šefica Odeljenja za električnu energiju u Sekretarijatu Energetske zajednica.

Demokratizacija energetike je, kako je dodala, suština poslednjeg energetskog paketa EU pod nazivom Čista energija za sve Evropljane. Članice Energetske zajednice samoinicijativno menjaju svoje propise kako bi se uskladile sa ovim paketom jer im to nije obaveza i u tom pravcu idu i novi energetski zakoni u Srbiji.

“Sekretarijat smatra da su ova rešenja dobra i nada se da će biti primenjena i u praksi”, istakla je Trhulj.

15.04.2021 · ČISTA_ENERGIJA_ZA_SVE_EVROPLJANE / DEMOKRATIZACIJA_ENERGETIKE / EPS_DISTRIBUCIJA / JASMINA_TRHULJ / KROVNE_SOLARNE_ELEKTRANE