OIE / SRBIJA / AUTOR BALKAN GREEN ENERGY NEWS / MAJA TURKOVIĆ: SOLAR ĆE BITI NAJVEĆI GENERATOR LIKVIDNOSTI TRŽIŠTA


23.04.2021
Srbija u narednih deset godina “može i mora” da izgradi jedan gigavat solarnih kapaciteta za proizvodnju struje, a nakon predstojećeg tranzicionog perioda subvencionisanja kroz tržišne premije, solar će postati najveći generator likvidnosti tržišta električne energije u zemlji, rekla je Maja Turković, direktorka kompanije CWP Global za Srbiju, na Prvoj velikoj konferenciji o solarnoj energiji u Srbiji,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Suština donošenja novog regulatornog okvira, koji obuhvata i izmene zakona o energetici i drugih zakona, a ne samo usvajanje zakona o obnovljivim izvorima energije, ipak nisu državni podsticaji, već stvaranje uslova da se razvije tržište, objasnila je Turković. Cilj ka kojem se ide je ukidanje subvencija i izlazak svih prozvođača na slobodno tržište, rekla je ona.

Što se tiče zakona o obnovljivim izvorima energije, Turković je rekla da Srbija po prvi put ima takav zakon, a očekuju se i podzakonska akta koja će definisati sam postupak aukcija za dodelu premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Srbija već ima investitore i ozbiljan kapacitet obnovljivih izvora u raznim fazama razvoja

Ona je rekla da postoji ogromno interesovanje širom sveta  za projekte obnovljivih izvora u Srbiji, ali i da Srbija već ima investitore i ozbiljan kapacitet koji je u raznim fazama razvoja. U tom smislu je Srbija u boljoj poziciji od nekih zemalja u regionu koje tek treba da donesu zakonski okvir da ih privuku, rekla je ona.

Tehnološki napredak je omogućio da cene struje iz solara budu konkurentne

Prvi talas investicija u obnovljive izvore u Srbiji bio je vezan za fid-in tarife, jer su visoki nivelisani troškovi proizvodnje iziskivali podsticaje, koji su bili znatni. Ali, to je sada završeno, a tehnološki napredak je doveo do dramatičnog pada cena fotonaponske tehnologije i omogućio solarnim elektranama da prizvode struju po cenama koje su konkurentne sa svim ostalim izvorima energije, rekla je ona.

Sticanje prava na zemljište za velike solarne kapacitete biće jedan od glavnih izazova

Što se tiče izazova za industriju solara u narednom periodu, Turković je rekla da to više neće biti ekonomska računica, već neka druga ograničenja, poput mogućnosti da se ostvari pravo na korišćenje zemljišta za izgradnju velikih solarnih kapaciteta. To će, prema njenim rečima, zahtevati i izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu i zakona o planiranju i izgradnji.

Ta ograničenja mogu biti i u vezi sa priključenjem objekata i plasmanom proizvedene energije u mrežu, ali uslovi po pitanju životne sredine, koje uvek treba imati na samom vrhu liste kriterijuma kada se ulazi u ovakve projekte, rekla je Turković.

CWP Global je jedan od navećih investitora u vetroparkove u Srbiji, a odnedavno razvija i projekte solarnih elektrana. Uz kapacitete u Rumuniji i Australiji, CWP je do sada razvio ukupno 1,525 MW, što je omogućilo da se izbegnu emisije 18,6 miliona tona CO2, a investicije su iznosile 3 milijarde evra.

U saradnji sa partnerima, CWP trenutno radi na projektu najveće elektrane na svetu, Asian Renewable Energy Hub – hibridne centrale od vetroturbina i solarnih panela i najvećeg svetskog centra za zeleni vodonik i zeleni amonijak.

 

23.04.2021 · CWP_GLOBAL / MAJA_TURKOVIĆ / PREMIJE / SOLAR / SUBVENCIJE / TRŽIŠTE_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / VETROPARKOVI / VODONIK / ZELENI_VODONIK