REGION/EU / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ KLIMATSKE PROMENE REKORDNO SMANJENJE EMISIJA INDUSTRIJE, ENERGETIKE I AVIOSAOBRAĆAJA U OKVIRU EU ETS SISTEMA


27.04.2021
Emisije iz industrijskih postrojenja, elektrana za proizvodnju električne energije i aviona – koje se kontrolišu u okviru Sistema za trgovanje emisijama EU (eng. EU Emissions Trading System – EU ETS) smanjenje su prošle godine 13,3 odsto, što je najviše u poslednjih šest godina,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Sistem za trgovanje emisijama EU je jedan od glavnih mehanizama da Evropska unija smanji emisije sa efektom staklene bašte i u nekoj formi će narednih godina biti uveden u sve zemlje regiona – da li tako što će postojati nacionalni mehanizmi slični njemu, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, ili kroz prekogranični mehanizam za prilagođavanje ugljenika (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) – što u prevodu znači oporezivanje sve robe koja se izvozi u EU, a čija proizvodnja je za posledicu imala štetne emisije.

Najveći pad emisija zabeležen je u aviosaobraćaju, ujedno ovo je i prvo smanjenje od 2015, a razlog je pandemija

Podaci o smanjenju emisija u okviru EU ETS-a za prošlu godinu pokazuju kako funkcioniše ovaj mehanizam, ali i kakve posledice mogu da imaju neki spoljni uticaji, kao što je, na primer, pandemija korona virusa.

EU ETS pokriva više od 11.000 elektrana i proizvodnih postrojenja

EU ETS pokriva više od 11.000 elektrana i proizvodnih postrojenja u 28 država članica EU i Islanda, Norveške i Lihtenštajna, kao i emisije oko 500 aviokompanija koje lete između evropskih aerodroma.

U okviru ovih sektora u 2020. u odnosu na 2019. najveći pad emisija zabeležen je u aviosaobraćaju, što je prvo smanjenje od 2015, a razlog je pandemija.  To govori da su emisije smanjenje ne zaslugom mera u okviru EU ETS-a nego restrikcijama u kretanju ljudi. Na drugoj strani, smanjenje kod stacionarnih postrojenja – industrija i energetika, bilo je 11,2 odsto, i najveće je u poslednjih šest godina. Ovaj podatak pokazuje da EU ETS ipak daje rezultate, ali i da opet ima uticaja pandemije.

 

Emisije iz elektrana smanjene 14,9 odsto

Verifikovane emisije gasova sa efektom staklene bašte iz stacioniranih postrojenja (elektrane i industrija) prošle godine iznosile su 1,331 milion tona ekvivalentnog CO2, saopštila je Evropska komisija.

U elektroenergetskom sektoru zabeležen je pad od 14,9 odsto, što odražava, kako se dodaje, i smanjenu potrošnju električne energije zbog pandemije i trend dekarbonizacije, koji označava prelazak sa uglja i drugih fosilnih goriva na prirodni gas i obnovljive izvore energije.

Industrija smanjila emisije sedam odsto

Emisije iz industrije smanjile su se u sedam odsto%, pri čemu su smanjenja primećena u većini sektora, uključujući gvožđe i čelik (-11,7%), cement (-5,1%), hemikalije (-4%) i rafinerije (-8,1%).

Međutim, sa trenutnim podacima još nije moguće utvrditi koliko su na ovaj rezultata uticale mere za smanjenje emisija samih oepratora postrojenja, navela je Evropska komisija.

COVID-19 snizio emisije aviokompanija

Emisije aviokompanija iznosile su 24,5 miliona tona CO2 u 2020. To je bilo oko 64,1 odsto niže od 68,2 miliona tona zabeleženih 2019. Kao što je slučaj i sa industrijom, nije moguće utvrditi koliko je ovaj doprinos posledica povećanja efikasnosti aviokompanija kada je reč o emisijama.

U skladu sa pravilima EU ETS-a, svi operatori stacionarnih postrojenja i aviona morali su do 31. marta da prijave svoje verifikovane emisije. Iako nisu stigli svi podaci, stopa izveštavanja je viša od 95% za većinu sektora i zemalja, navela je Evropska komisija.

27.04.2021 · DEKARBONIZACIJA / ELEKTRANE_NA_UGALJ / EU_ETS / GAS