REGION/EU / AUTOR BALKAN GREEN ENERGY NEWS / OIE / SOLARPOWER EUROPE: EU MOŽE DA OSTVARI UDEO OBNOVLJIVH IZVORA OD 45% DO 2030.


02.06.2021
Dok se Evropska unija sprema da podigne svoj cilj za udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji do 2030. godine sa 32% na 38-40%, udruženje SolarPower Europe preporučuje da se lestvica podigne na 45%, verujući da je i taj cilj moguće ostvariti,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Udeo obnovljivih izvora od 45% je jedna od šest ključnih preporuka koje je SolarPower Europe objavio u očekivanju revizije Direktive o obnovljivim izvorima energije EU. Revizija direktive je neizbežna imajući u vidu da je unija nedavno podigla cilj za smanjenje emisija CO2 za 55% do 2030. godine i da planira povećanje cilja za udeo obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji, smatra SolarPower Europe.

Među preporukama je i poboljšanje uslova za prozjumere u komercijalnom i industrijskom sektoru i unapređenje i povećanje transparentnosti okvira za garancije porekla.

SolarPower Europe takođe preporučuje da se izmenjenom direktivom omogući podrška proizvodnji zelenog vodonika kroz čvrst sistem sertifikacije i uvođenje kvota u sektorima gde je teško ostvariti dekarbonizaciju, uz istovremenu masovnu izgradnju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Jedna od preporuka je i propisivanje minimalnih obaveza za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na zgradama.

Adekvatne izmene direktive mogle bi omogućiti “solarnu revoluciju”

Revizija Direktive o obnovljivim izvorima energije mogla bi da dovede do “solarne revolucije” time što bi uklonila preostale administrativne barijere za projekte obnovljivih izvora i ojačala okvir za garancije porekla, kaže Walburga Hemetsberger, direktorka SolarPower Europe.

Miguel Herrero Cangas, savetnik u organizaciji SolarPower Europe, rekao je da bi iskorišćavanje potencijala solarne energije na svim zgradama u Evropi dovelo do otvaranja još više održivih radnih mesta i omogućilo postavljanje još viših klimatskih ciljeva. On je dodao da je potencijal za krovni solar na komercijalnim i industrijskim objektima ogroman.

SolarPower Europe poziva da se podrže proizvođači i korisnici zelenog vodonika

Aurélie Beauvais, zamenica direktorke SolarPower Europe, rekla je da je vodonik iz obnovljivih izvora “karika koja nedostaje“ koja bi omogućila EU da postane klimatski neutralna do 2050. godine, tako što bi se ostvarila puna dekarbonizacija u sektorima u kojima je teško sprovesti elektrifikaciju.

Osim razvoja sistema sertifikata i obezbeđivanja da se dodatna potražnja pokrije iz novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, revizija direktive bi takođe trebalo da sadrži predloge odgovarajućih mera podrške proizvođačima i korisnicima zelenog vodonika, izjavila je.

02.06.2021 · DEKARBONIZACIJA / EMISIJE_CO2 / GARANCIJE_POREKLA / KLIMATSKA_NEUTRALNOST / KLIMATSKI_CILJEVI / KROVNI_SOLARNI_SISTEMI / SOLARPOWER_EUROPE / ZELENI_VODONIK