BIOMIMIKRIJA – KAKO DANCI OPONAŠAJU PRIRODU U IZGRADNJI ENERGETSKIH OSTRVA


18.09.2021
Mnogi kažu da Danci spadaju među najsrećnije narode na svetu, a razlog za to delom leži u zdravoj životnoj sredini. Naime, 80 odsto električne energije dolazi iz obnovljivih izvora i to:  57 odsto iz energije vetra, 20 odsto iz biomase, a svega 3 odsto iz energije sunca

Ne čudi što u Danskoj, zemlji sa 8.750 kilometara dugom obalom, dominiraju priobalne vetroelektrane, a čak je i prvi vetropark na vodi u svetu izgrađen u ovoj skandinavskoj zemlji.

Sada je akcenat na efikasnom skladištenjenju zelene energije, a Danska u planu ima izgrdnju energetskih ostrva koja će prikupljati energiju iz okolnih vetroelektrana.

Ideja je da veštačka ostrva imaju najmanji mogući negativan uticaj na morske ekosisteme, mada je sa upotrebom čvrstih građevinskih materijala kao što je beton, to gotovo nemoguće.

Zato je arhitektonska kompanija Gottlieb Paludan Architects (GPA), u saradnji sa kompanijom DHI koja se bavi izgradnjom na vodi, predstavila koncept energetskog ostrva od peska.

·          

Ideja je, kako navodi kompanija GPA, da se oponaša priroda i koriste sirovine koje su već dostupne na lokaciji, dok su transport i obrada materijala svedeni na minimum. Ostrvo se, kako kažu, na kraju svog životnog veka može koristiti u druge svrhe ili uništiti uz minimalni uticaj na morsko okruženje.

Osim peska, važna komponenta prototipa su pažljivo projektovane brane koje usmeravaju morske talase i koriste ih za održavanje veštačkih plaža, a uz to pružaju novo stanište raznolikoj flori i fauni.

„Pristup, koji se takođe naziva i ’meki inžinjering’, smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu i stvara održivija rešenja u poređenju sa projektima ‘tvrdog inženjeringa’, kao što su izgradnja morskih zidova, brana i drugih struktura“, kaže dr Nikolas Grunet, šef dinamike priobalja i ušća u DHI.

Milena Maglovski /  ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

 

18.09.2021 · ENERGETSKI_PORTAL_SRBIJE