SRBIJA USVOJILA „KIGALI AMANDMAN“ ZA ZAŠTITU OZONSKOG OMOTAČA


18.09.2021
Poslanici u Skupštini Srbije jednoglasno  su usvojili Peti amandman na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač  – „Kigali amandman“, kojim države potpisnice preuzimaju obavezu da uspostave kontrolu potrošnje i upotrebe fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine

Prema rečima ministarke Irene Vujović, Montrealski protokol je jedan od najuspešnijih međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine, a „Kigali amandman“ do sada je ratifikovalo 124 država.

“Usvajanjem ‘Kigali amandmana’ Srbija je preuzela obavezu da postepeno smanjuje potrošnju fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte do određenog nivoa i po određenoj dinamici. Ratifikacija takođe otvara mogućnost da Srbija aplicira za  finansijsku i tehničku podršku Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola, što mnogo znači u procesu pridruživanja EU”, pojasnila je Vujović.

·          

Ratifikacijom amandmana preuzima se i obaveza dostavljanja godišnjeg izveštaja o potrošnji i upotrebi fluorovanih gasova Ozonskom sekretarijatu i Sekretarijatu za Multilateralni fond.

“Fluorovani gasovi ne oštećuju ozonski omotač, ali utiču na globalno zagrevanje i klimatske promene, najvažnije globalne probleme koji su i pred našim vratima. Imajući u vidu da su posledice koje danas osećamo rezultat ponašanja od pre 50 i više godina, mi ćemo danas raditi više nego ikad, za čistiju budućnost generacija koje dolaze”, rekla je Vujović.

Energetski portal / ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

 

18.09.2021 · ENERGETSKI_PORTAL_SRBIJE