IVANIĆANI, UKLJUČITE SE U SUNCE


23.09.2021
Dodatna prilika za sufinanciranje male sunčane elektrane

Ivanić Grad i Zelena energetska zadruga (ZEZ) nastavljaju kampanju Ivanić Grad, uključi se u sunce, u sklopu koje su građani toga grada u srpnju bili pozvani da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Ta mogućnost Ivanićanima je i dalje otvorena, pri čemu trošak realizacije sunčane elektrane imaju priliku dodatno umanjiti prijavom na nedavno objavljeni javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 

Svi Ivanićani koji se prijave na poziv Grada i ZEZ-a za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane, dobit će i stručnu podršku Zelene energetske zadruge u prijavi na trenutno otvoren javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća FZOEU-a. / energetika – net.com

 

23.09.2021 · IVANIĆ_GRAD / ZELENA_ENERGETSKA_ZADRUGA / SUNČANE_ELEKTRANE / ENERGETSKA_OBNOVA / FZOEU