KINA / KINEZI GRADE NAJVEĆU REVERZIBILNU HIDROELEKTRANU NA SVIJETU


14.09.2017
Najveća komunalna kompanija u svijetu The State Grid Corporation gradi najveću reverzibilnu hidroelektranu na svijetu s dva pumpno-turbinska stroja (vrsta vodne turbine), koja bi trebala biti dovršena 2021. godine.

Hidroelektrana Fengning, u kineskoj provinciji Hebei, bit će opremljena s 12 pumpno-turbinskih jedinica koje će biti smještene u podzemnoj špilji. 

Kompanija Andritz je zaprimila ugovor u vrijednosti od 83,4 miliona USD za opskrbu dva pumpno-turbinska stroja promjenjivih brzina za hidroelektranu. 

S radovima se krenulo još u maju 2013. godine, a ukupna vrijednost projekta se procjenjuje na oko 1,87 milijardi USD. 

Projekt se gradi u dvije faze, a završetak se očekuje 2021. godine. 

Procjenjuje se da bi godišnja proizvodnja električne energije bila oko 3.424 TWh. 

Elektrana će se spojiti na mrežu Beijing-Tianjin-North Hebei s dva prijenosna kabla napona 500 kV za kontrolu rezanjem vršne potrošnje, frekvencijsku i faznu modulaciju i kao sigurnost u hitnim slučajevima. 

Novo postrojenje će povećati zaposlenost, poboljšati turizam i industriju farmi, promovirati energetsku učinkovitost i smanjenje emisija stakleničkih plinova, objavljuje portal HydroWorld.Energetika.ba

14.09.2017 · REVERZIBILNA_HIDROELEKTRANA / KINA