Odlični proizvodni rezultati u RB „Kolubara“


14.02.2018
Tokom 2017. godine na „Tamnava-Zapadnom polju“iskopano oko 16,84 miliona tona uglja, što je najveća godišnja proizvodnja od 1995. godine, kada su iskopane prve tone lignita. Nosilac proizvodnje uglja u „Kolubari“ i EPS-uza 22 godine termokapacitetima dao oko 190 miliona tona uglja

Rekordnaproizvodnjaugljana „Zapadu“

 

Na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje“, najefikasnijem ugljenokopu Rudarskog basena „Kolubara“, u 2017. godini ostvarena je rekordna godišnja proizvodnja uglja. Tokom prethodne godine, rudari „Zapadnog polja“ iskopali su oko 16,84 miliona tona uglja, što je najveća godišnja proizvodnja od 1995. godine, kada je u eksploatacionoj zoni ovog kopa počelo kopanje lignita.

Prethodni rekord od 14,3 miliona tona zabeležen je 2013. godine. Četiri godine kasnije, na „Zapadnom polju“ je proizvedeno čak 3,5 miliona tona više i zabeležen je istorijski rekord.Novopostavljeni rekord ima dodatnu važnost, budući da su rudari uspeli da ostvare zavidnu proizvodnju samo tri godine posle katastrofalnih poplava.

Odlične proizvodne rezultate i razvoj „Zapadnog polja“ u maju 2014. zaustavio je poplavno-bujični talas koji je pogodio celu Srbiju, a najveći udarac zadao ovom kopu.U zonu ugljenokopa ulilo se oko 187 miliona kubika vode i tokom jedne noći pretvorilo ga u jezero.Veće od Vlasinskog, jezero u kome su bili zarobljeni devet rotornih bagera, veliki broj mašina pomoćne mehanizacije, tračni transporteri i druga proizvodna oprema...

Dok se voda ulivala u kop, radnici su uspeli da spasu jednu veoma vrednu mašinu.Kao i togadana, kadasusvizaposlenizajedno, dišućikaojedan, uspelidanavreme podignu mašinu i zaštite je od vode, radnici ovog ugljenokopa su za 15 meseci ogromnim zalaganjem i predanim angažovanjem, korak po korak, vraćali svoj kop na mesto nosioca proizvodnje.

Period sanacije kopa bio je obeležen intenzivnim radovima na ispumpavanju vode, sanaciji i revitalizaciji proizvodne opreme i pripremama za ponovno uključivanje u rad. Svi bageri i druga proizvodna oprema su očišćeni i sređeni, a elektrooprema je kompletno zamenjena savremenijom. Na ovaj način proizvodni proces je znatno unapređen i modernizovan.

Proizvodnja uglja obnovljena je krajem 2014, a već sredinom 2015.završena je kompletna revitalizacija proizvodne opreme. Zahvaljujućitrudu i posvećenostiradnika,proizvodnjaugljanakopu „Tamnava-Zapadnopolje“svakegodineje sve veća, stabilnija i efikasnija.

 

Za izvanredne radne i proizvodne rezultate zaslužni su svi zaposleni koji u najtežim uslovima rade veoma odgovoran i težak posao, neprekidno, 24 sata, 365 dana u godini. Svakodnevno, na ovom, kao i na ostala tri kolubarska ugljenokopa, radnici pružaju maksimum i time obezbeđuju sigurnost proizvodnje električne energije i stabilnost elektroenergetskog sistema Srbije.

Prema geološkim istraživanjima, u zoni kopa „Zapadno polje“ nalazi se ukupno oko 400 miliona tona uglja.

Ovajugljenokopjeblizupolovinesvogeksploatacionogveka i navrhuncuproizvodnihkapaciteta. Planirano je da i u narednim godinama i decenijama ovaj tamnavski kop ostane veoma bitan faktor proizvodnog procesa u srpskoj elektroprivredi.

Na bazi uglja iz kolubarskih kopova, u termoelektranama se trenutno proizvodi svaki drugi kilovat-sat električne energije u EPS-u, a svakičetvrti kilovat-satzahvaljujućiugljuotkopanomna „Zapadnompolju“.

 

Od 1994. do danas

 

Otvaranje kopa „Tamnava-Zapadno polje“počelo je u novembru 1994. godine, kada je u proizvodni proces uključen prvi sistem za proizvodnju otkrivke. Godinu dana kasnije, u novembru 1995, počela je proizvodnja uglja. Nakon poplava u maju 2014. proizvodnja je zaustavljena, a prve tone uglja ponovo su iskopane 26. decembra te godine.

 

Brojkesa „Tamnave“

 

190 miliona tona ugljaiskopano je od novembra 1995. do početka 2018.

127.000 kompozicija, odnosno oko 3,5 miliona vagona punih uglja, stiglo u TENT

127 milijardi kilovat-sati može da se proizvede od 190 miliona tona

 

Oko 30,75milionakubika otkrivke u 2017.

 

Blagovremenom pripremom i dobrom organizacijom poslova obezbeđen je kontinuiran i stabilan rad sistema za proizvodnju otkrivke, što je veoma značajno za otkrivanje uglja spremnog za eksploataciju.

Svi BTO sistemi su tokom 2017. radili veoma dobro i ukupno je u prošloj godini na „Zapadnom polju“ otkopano i odloženo oko 30,75 miliona kubika otkrivke, što je odličan proizvodni rezultat.

 

 

N. Živković

Izvor: Časopis EPS Energija

14.02.2018 · EPS_energija