BIH / VLADA FEDERACIJE BIH UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE / BGEN


17.04.2018
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Predlog zakona o zaštiti životne sredine kojim se uređuju brojna pitanja iz ove oblasti, između ostalih – planiranje, uspostavljanje standarda kvaliteta, potrebne dozvole, sprečavanje nesreća velikih razmera i prekršajne odredbe.

Među razlozima za donošenje zakona o zaštiti životne sredine su očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoline, kao i kvaliteta života, navodi se u saopštenju sa sednice vlade održane krajem prošle nedelje.

Postojeći zakonski okvir zaštite životne sredine u Federaciji BiH datira iz 2003. godine. Izmenjen je i dopunjen 2009. godine. Predlog novog zakona zasniva se na direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama.

Ciljevi novog zakona su sprečavanje narušavanja i zagađenja životne sredine, njeno poboljšanje i obnova, zaštita ljudskog zdravlja i zdravog života, očuvanje i zaštita prirodnih resursa, njihovo racionalno korišćenje i obnavljanje, kao i usklađenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtevima za zaštitu životne sredine.

Dokumentom je predviđeno i ostvarivanje i unapređenje međunarodne saradnje u ovoj oblasti, kao i animiranje javnosti za učešće u aktivnostima čiji je cilj zaštita životne sredine.

Predlog zakona obuhvata i prava i odgovornosti pravnih i fizičkih lica koja obavljaju aktivnosti utvrđene zakonom i zadatke u području životne sredine koji proizilaze iz međunarodnih konvencija.

Novčane kazne predviđene za prekršaje za pravna i fizička lica kreću se u visini od 500 do 50.000 konvertibilnih maraka (EUR 256 – EUR 25.600).

17.04.2018 · KAZNENE_ODREDBE / PREDLOG_ZAKONA / VLADA_FEDERACIJE_BIH / ZAKON_O_ZAŠTITI_ŽIVOTNE_SREDINE