HRVATSKA / Plin građanima raste za manje od 7%


11.02.2019
U prvoj godini porast cijene 6,9%, a zatim 0,3%

Cijena plina za kućanstva će od 1. travnja ove godine biti viša za prosječnih 6,9 posto u odnosu na trenutno važeću cijenu, objavila je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), koja taj porast objašnjava porastom veleprodajne komponente cijene plina za 9,7 posto. Riječ je o tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.. Naime, iako je prema podacima s referentnog TTF tržišta došlo do većeg rasta cijena plina (za 19,6%), taj porast nije u istoj mjeri utjecao na povećanje cijene nabave plina s obzirom na odredbe Metodologije kojima je određena najviša dopuštena promjena cijene nabave plina na godišnjoj razini od 10%. Tako je cijena nabave plina za regulacijsku godinu 2019. utvrđena u iznosu od 0,1548 kn/kWh. Drugi dio referentne cijene plina predstavlja njezin fiksni dio odnosno premiju, koja je za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena u iznosu od 0,0437 kn/kWh. Za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. utvrđena je veleprodajna komponenta krajnje cijene plina za kućanstvo, odnosno referentna cijena plina u iznosu 0,1985 kn/kWh. U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., u odnosu na 2019. godinu, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo prosječno će se povećati za 0,3%, zbog porasta troška distribucije plina od 1. siječnja 2020. HERA je također odredila da će ulogu opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (OVT) do 31. ožujka 2020. imati HEP. Na natječaj za OVT-a nije se ponovo javio ni jedan opskrbljivač ili trgovac plinom pa je HERA odredila da će tu ulogu opet imati elektroprivreda. Krajem ožujka 2021. uloga OVT će se ukinuti a tržište će se otvoriti i za građane.  / ENERGETIKA-NET

 

 

 

11.02.2019 · CIJENE_PLINA / OPSKRBA_PLINOM / OPSKRBLJIVAČ_NA_VELEPRODAJNOM_TRŽIŠTU_PLINA / HERA