SRBIJA / NAKNADA ZA PODSTICAJ PROIZVODNJE IZ OIE OSTAJE ISTA I U 2019. / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


14.02.2019
Vlada Srbije odlučila je da u 2019. godini ne poveća naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, pa će ova taksa i dalje biti 0,093 dinara po kWh.

Naknada za podsticaj obračunava se tako što se iznos naknade množi sa izmerenom količinom potrošnje aktivne električne energije krajnjeg kupca u obračunskom periodu, a koja se izražava u kWh. Taksu plaćaju svi potrošači električne energije preko računa.

Povlašćeni proizvođači električne energije su oni koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora. Reč je o malim hidroelektranama (MHE), solarnim elektranama, vetroparkovima, biogasnim elektranama.

Osim njima sredstava prikupljena od naknade koriste se i za troškove balansiranja proizvodnje električne energije od povlašćenih proizvođača električne energije koje obavlja Elektroprivreda Srbije.

Naknada je uvedena 2013. godine, i regulisana je Uredbom o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2019. godini.

14.02.2019 · ELEKTROPRIVREDA_SRBIJE / MHE / POVLAŠĆENI_PROIZVOĐAČI / UREDBA / VLADA_SRBIJE