SRBIJA / POSTAVLЈEN KAMEN TEMELЈAC POSTROJENJA ZA ODSUMPORAVANJE U TE „NIKOLA TESLA A“/ INVESTICIJA ZA SIGURNU BUDUĆNOST


05.03.2019
Sistem za odsumporavanje dimnih gasova za četiri bloka TENT A - A3, A4, A5 i A6 omogućiće nastavak rada termoelektrane za najmanje 20 godina prema strogim evropskim ekološkim standardima

U termoelektrani „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu 13. februara počela je izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, vrednog više od 167 miliona evra. Postavlјanju kamena temelјca prisustvovali su Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, Đunići Marujama, ambasador Japana u Srbiji, Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, Takema Sakamoto, direktor Japanske agencije za međunarodnu saradnju za Evropu i Bliski istok, i Takanori Nakamoto, potpredsednik kompanije „Micubiši Hitači pauer sistem“.

− Ovo je značajan dan za budućnost „Elektroprivrede Srbije“, kao i TENT, koji sa svojih 1.750 megavata bez sumnje predstavlјa oslonac energetskog sistema zemlјe. Posebnu pažnju pružamo održavanju ove elektrane izgrađene sedamdesetih godina, koja danas mora da se prilagođava standardima EU, posebno u oblasti životne sredine. U TENT-u su urađena tri klјučna segmenta važna za zaštitu životne sredine, a to su izgradnja elektrofiltera na svim blokovima, kao i smanjenje azotnih oksida, koje je sprovedeno na blokovima A3 i A5, a do kraja februara biće završeno i na bloku A4. Najveći segment koji sledi je odsumporavanje dimnih gasova, čija izgradnja počinje danas, i to zahvalјujući vladi Japana i JICA, koji su nam dali povolјan zajam – rekao je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike.

Prema njegovim rečima, posebno je važno što će „Micubiši Hitači pauer sistem“, koji predvodi radove na izgradnji postrojenja, doneti novu tehnologiju u našu zemlјu i tako pružiti primer i domaćim kompanijama kako da ubuduće realizuju takve projekte. Domaće kompanije obaviće 60 odsto poslova u izgradnji, a očekivana vrednost radova srpskih firmi je 95,5 miliona evra.

V. d. direktora EPS-a Milorad Grčić rekao je da će se sistem za odsumporavanje dimnih gasova graditi za četiri bloka TENT A - A3, A4, A5 i A6, snage po oko 350 megavata. Ovo postrojenje omogućiće nastavak rada termoelektrane u narednih najmanje 20 godina.

− Projekat je bio u riziku da propadne, ali zahvalјujući Vladi Srbije i angažovanju Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, oživeli smo ga i danas započinjemo njegovu realizaciju. Pokrećemo i obnovu blokova A1 i A2 u TENT-u, koji su najstariji, tako da ćemo ove godine pokrenuti raspisivanje tendera. Taj posao će trajati nekoliko godina, ali uradićemo ga tako da dobijemo blokove koji su kao potpuno novi, uz povećanje snage u meri u kojoj je to moguće − rekao je Grčić.

Rok za izgradnju postrojenja za odsumporavnje u TENT A je 42 meseca, posle kojeg sledi garantni period i probni rad postrojenja od 12 meseci. Emisija ispuštanja sumpor-dioksida biće devet puta manja i iznosiće 7.800 tona, dok je do sada prosečna emisija SO2 bila oko 74.000 tona godišnje. Nakon izgradnje ovog postrojenja, TENT će se uklopiti u zahteve EU, prema kojima je standard koncentracije SO2 u dimnom gasu manji od 200 miligrama po kubnom metru.

− Japan se nekada suočavao s problemom zagađenja vazduha, ali je uspeo da ga reši. Bilo bi mi zadovolјstvo da srpski narod iskoristi naše znanje i tehnologiju koje smo stekli iz tih iskustava – rekao je Đunići Marujama, ambasador Japana u Srbiji, i dodao da je siguran da podrška Japana u ovom projektu može da pomogne naporima Srbije da sprovede društvene reforme neophodne za pristupanje EU.

Prema rečima Takeme Sakamotoa, direktora Japanske agencije za međunarodnu saradnju za Evropu i Bliski istok, vodeće kompanije „Micubiši Hitači pauer sistems“, „Itoču korporejšen“ i „Tepsko“ uklјučene su u ovaj važni projekat i mogu da doprinesu uspehu projekta i omoguće transfer napredne tehnologije srpskim prijatelјima za razvoj njihovih kapaciteta. Pored raznih projekata o saradnji u prošlosti, koji traju duže od dve decenije, JICA takođe daje prioritet razmeni lјudstva između dve zemlјe.

− JICA će sigurno nastaviti da pruža opsežnu i snažnu podršku Srbiji za održivi ekonomski razvoj i jaču bilateralnu saradnju. Drago mi je da saopštim da će JICA početi novo istraživanje u vezi sa mogućom saradnjom u oblasti energetske efikasnosti i obnovlјive energije. JICA će sprovesti ovo istraživanje iz sopstvenog budžeta u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike – rekao je Sakemoto.

Takanori Nakamoto, viši potpredsednik i viši generalni menadžer sistema za kontrolu kvaliteta vazduha tehnološkog sektora energetskih sistema MHPS, istakao je da će zajednički rad na projektu u TENT A doprineti primeni plana za zaštitu životne sredine i ekonomiji Republike Srbije.

− Preduzećemo sve aktivnosti neophodne za osiguravanje bezbednosti projekta i dati sve od sebe da projekat završimo u predviđenom roku i izgradimo pouzdano postrojenje, tako da ovo postrojenje za kontrolu kvaliteta vazduha posluži kao primer prijatelјstva i ekonomske saradnje dve zemlјe – rekao je Nakamoto.

Projekat se realizuje u okviru sporazuma vlada Srbije i Japana, na osnovu kojeg je 2011. godine potpisan sporazum o zajmu za njegovo finansiranje između JP EPS i JICA. Ugovor o izgradnji postrojenja između EPS-a i konzorcijuma firmi koji predvodi kompanija MHPS potpisan je 8. septembra 2017. godine.

 

R. E.

 

Antrfile

 

Ekološki kolos

 

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u TENT A biće veliko kao polovina elektrane. Sistem radi tako što se dimni gasovi prečišćavaju pomoću emulzije krečnjaka u apsorberu, a prečišćen gas ide u dimnjak. Ukupna visina apsorbera sa dimnjakom biće 140 metara, a prečnik osnove biće 24 metra. Gradiće se dva apsorbera i svaki će prečišćavati dimne gasove iz po dva bloka. Postojeći dimnjaci TENT A neće se više koristiti. Kao sporedni proizvod dobijaće se gips, koji se može koristiti u građevinarstvu.

 

05.03.2019 · TE_NIKOLA_TESLA_A