HRVATSKA / KREDITI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST


08.03.2019
Poduzetnicima će se dodjeljivati između 25.000 i 10 milijuna eura, uz nisku kamatnu stopu

Povodom pokretanja novog financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“, u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unijeodržano je potpisivanje Sporazuma o financiranju između tog ministarstva i Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Temeljem ovog sporazuma poduzetnicima će se plasirati 68 milijuna eura, odnosno 511 milijuna kuna, a namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzetnicima registriranim za obavljanje djelatnosti proizvodne industrije i uslužne djelatnosti (turizam i trgovina). 

U okviru tog instrumenta poduzetnicima će se dodjeljivati povoljni krediti i to u rasponu od 25.000 eura do 10 milijuna eura, uz nisku kamatnu stopu koja će se određivati prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi. Rok otplate će biti do 17 godina, uključujući do četiri godine počeka. 

Pored ovako povoljne cijene financiranja, dodanu vrijednost ovih kredita čini i oslobođenje od plaćanja svih naknada predstavljajući tako doista dostupan izvor financiranja za postizanje energetskih ušteda i podizanje konkurentnosti smanjenjem ulaznih troškova, objavljeno je na internetskim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

Ovaj financijski instrument provodit će se putem poslovnih banaka kao financijskih posrednika koje će HBOR odabrati javnom nabavom čime će se osigurati 245 milijuna kuna privatnog kapitala. 

„Financijski instrumenti, kao novi i jednostavniji pristup EU sredstvima, prije svega zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva, imaju još jednu vrlo važnu značajku, a to je da ih se ponovno upotrebljava nakon povrata. Dakle, kada se vrate u državni proračun, RH će ih koristiti u iste svrhe, čime se novac koji ulažemo u financijske instrumente više puta upotrebljava, odnosno uvjetno rečeno reciklira, što je bitno iz perspektive poreznih obveznika“, izjavila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. Financijski instrument „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike“ treći je financijski proizvod u okviru Tematskog cilja 4 „Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima“, pored financijskih instrumenata „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javne zgrade“ i „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ koje HBOR također plasira, a namijenjeni su korisnicima iz javnog sektora. 

„Osim izravnih učinaka na okoliš i uštede koje će ostvariti naši poduzetnici i javni sektor, provedbom ovih instrumenata očekujemo i druge pozitivne efekte za gospodarstvo kao što je primjerice povećanje ugovaranja izvođenja radova vezanih za ova ulaganja“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a te najavila da na jesen kreće i provedba ELENA projekta vrijednog više od dva milijuna eura. 

Inače, ovim sredstvima financirat će se vanjski stručnjaci koji će prihvatljivim korisnicima izrađivati projektnu dokumentaciju za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Izrađena projektna dokumentacija moći će se koristiti za podnošenje zahtjeva za odobrenje sredstava po ovom financijskom instrumentu, ali i za druge kreditne linije kojima se potiče energetska učinkovitost. / ENERGETIKA-NET

08.03.2019 · ENERGETSKA_UČINKOVITOST / OBNOVLJIVI_IZVORI / KREDITI / UGLJIČNI_DIOKSID / GOSPODARSTVO