HRVATSKA / ISTIČE ROK ZA PRIJAVE KOMUNALNIH PROJEKATA - ZAINTERESIRANI POŽURITE


19.03.2019
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine

Prijave na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda zaprimaju se do 22. ožujka. 

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja po JLS-u može iznositi kumulativno 450.000 kuna, odnosno 30 posto do 80 posto, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture. Zatim, izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave. K tomu, prihvatljivi su troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova, kao i nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Projekti se, javlja Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, moraju provesti do 31. prosinca 2019. godine. / ENERGETIKA-NET

19.03.2019 · KOMUNALNO_GOSPODARSTVO / OTPAD / JAVNI_NATJEČAJI / OPREMA / MGIPU