HRVATSKA / U SAT VREMENA ZAPRIMLJENO 300 PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE E-VOZILA


04.04.2019
Građani čekali u redu, a zahtjevi će se razmatrati kronološki

Jutros je u nepunih sat vremena prijemni ured Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio više od 300 prijava za sufinanciranje električnih vozila. Građani su čekali u redu od ranog jutra, a slična situacija bila je i u poštanskim uredima. "Ovakav interes građana je očekivan i smatram da daje pozitivnu sliku o tome koliko smo upoznati s električnim vozilima i spremni na njihovu primjenu. Kolege užurbano rade na unosu podataka, kako bismo vidjeli o kolikim se točno zahtjevima radi i za koja vozila", rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. "Nakon sufinanciranja električnih vozila građanima, uslijedit će i program za tvrtke i lokalne jedinice te za projekte postavljanja punjača, kako bi cijeli sustav bio što bolje organiziran", dodao je Ponoš. 

Jednostavna procedura 

Nakon što je prošle godine u samo par sati građanima dodijelio 12 milijuna kuna za električna vozila, koji osim osobnih automobila uključuju i električne bicikle te motocikle i mopede, FZOEU je danas objavio i novi Javni poziv. Ovaj put je građanima ukupno dostupno 17 milijuna kuna, a najava poziva je uz prijavni obrazac objavljena ranije, kako bi se građani na vrijeme pripremili. Za kupnju eko vozila građani mogu dobiti do 40 posto iznosa sredstava, odnosno od pet do 80 tisuća kuna, ovisno o kategoriji električnog vozila koje se nabavlja. 
Procedura prijave je jednostavna - Fondu se poštom ili osobno treba dostaviti koverta sa ispunjenim i vlastoručno potpisanim prijavnim obrascem, obrascem u elektronskom obliku, preslikom osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila te ponudom prodajnog salona. 

Promjena prometnog sustava 

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz napomenu da se kod zahtjeva koji se šalju poštom gleda vrijeme predaje u poštanski ured, a ne vrijeme zaprimanja u FZOEU. "Tako smo željeli omogućiti iste uvjete svima u Hrvatskoj", naglasio je Ponoš, dodavši da se isti princip primjenjuje na sve Fondove pozive. "Prošle godine smo građanima sufinancirali kupnju oko 400 električnih automobila, bicikala i motocikla te plug-in električnih vozila. To su mali koraci, kojima se polako, ali sigurno mijenja prometni sustav u Hrvatskoj, u kojoj je prosječno osobno vozilo staro čak 13 godina. Naš je cilj da se građani uz poticaje lakše odluče za novo, električno vozilo, koje ima daleko manji negativni utjecaj na okoliš", zaključio je. / ENERGETIKA-NET.COM

 

04.04.2019 · ELEKTRIČNA_VOZILA / ELEKTRIČNI_BICIKLI / FZOEU