ZAPADNI BALKAN / MANJI TROŠKOVI TRGOVANJA I VEĆA EFIKASNOST TRANSPORTA ROBE NA ZAPADNOM BALKANU UZ PODRŠKU SVETSKE BANKE


19.04.2019
Vreme i troškovi trgovanja na zapadnom Balkanu biće smanjeni zahvaljujući novom projektu "Unapređenje trgovanja i saobraćaja na zapadnom Balkanu", koji finansira Svetska banka. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 18. aprila kredit od 90 miliona dolara za ovaj projekat, kao prvu fazu od ukupno 140 miliona dolara koliko mu je Svetska banka ukupno namenila.

Sredstva iz kredita će se koristiti za izradu i sprovođenje mera koje će povećati transparentnost, smanjiti troškove, poboljšati saradnju među raznim institucijama i skratiti vreme potrebno da se trguje preko granica.

 

"Na zapadnom Balkanu potrebno je pet puta više vremena da se pređe preko granice nego u mnogim zemljama Evropske unije. Кamioni utroše 26 miliona časova – što je skoro 3.000 godina – čekajući da pređu sa jedne na drugu stranu", kaže Linda Van Gelder, regionalna direktorka Svetske banke za zapadni Balkan.

 

Ovaj projekat obezbediće ukupno 140 miliona dolara za šest regionalnih učesnika na zapadnom Balkanu. U prvoj fazi finansiraće se aktivnosti u Srbiji (sa 40 miliona dolara), Severnoj Makedoniji (30 miliona dolara) i Albaniji (sa 20 miliona dolara). Očekuje se da će se novim merama smanjiti troškovi uvoza i izvoza za više od deset odsto.

 

Iako roba sa zapadnog Balkana može ući u Evropsku uniju bez carina, samo 10 do 20 odsto preduzeća iz regiona su izvoznici. Ispunjavanje svih procedura – kao što su inspekcije i carine – i vreme provedeno na granicama umanjuju efikasnost, povećavaju troškove i onemogućavaju trgovinu. U Albaniji, recimo, čak 87 odsto firmi prodaje samo na lokalnom tržištu, 10 odsto izvozi u Evropsku uniju, a samo tri odsto njih prodaje robu u drugim delovima zapadnog Balkana. Ovaj projekat treba da podstakne trgovinu u regionu smanjujući necarinske mere, vreme provedeno na prelazima, kao i ukupne troškove trgovanja.

 

Projekat "Unapređenje trgovanja i saobraćaja na zapadnom Balkanu" pomoći će trgovinu u regionu uvođenjem sistema gde će se sve odvijati na jednom mestu, digitalno će povezati glavne institucije kako bi se na izvoz i uvoz trošilo manje vremena, unaprediće infrastrukturu na granicama, a finansiraće i uvođenje tehnologije kao što je inteligentni transportni sistem (eng. ITS) i informacioni sistem i upravljanje plovnim saobraćajem (eng. VTMIS).

 

"Bolja infrastruktura, uvođenje novih tehnologija i bolja koordinacija među raznim institucijama podstaći će trgovinu i privredni rast u regionu", kaže Van Gelder. "Ovim projektom smanjiće se i emisija gasova sa efektom staklene bašte za oko 30.000 tona jer će kamioni koristiti manje goriva čekajući. Instaliraće se i solarni paneli na carinskim zgradama, a finansiraće se i sadnja drveća na parkinzima oko carinarnica".

 

Dodatna korist za zaštitu čovekove okoline kroz ovaj projekat obezbediće se i zato što će se, zbog digitalizacije, koristiti manje papira, nove i modernije carinarnice biće energetski efikasnije, a uvešće se i sistem ranog upozorenja radi praćenja rizika od klimatskih promena i mogućih zastoja zbog uslova na putevima.

 

Saopštenje Svetske banke

 

 

19.04.2019 · ZAPADNI_BALKAN