SRBIJA / TENDER: IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI I PROJEKTA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE JAVNIM OSVETLJENJEM U BEOGRADU / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


23.04.2019
Gradska uprava objavila je javni poziv za izradu Studije opravdanosti sa idejnim projektom implementacije daljinskog upravljanja javnim osvetljenjem u Beogradu u cilju povećanja energetske efikasnosti.

Rok za slanje ponuda je 20. maj, a predmet studije je:

– Snimak postojećeg stanja sistema javnog osvetljenja.

– Utvrđivanje tekuće energetske situacije – određivanje referentne godišnje potrošnja sistema.

– Definisanje predloga za modernizaciju uvođenjem merno/kontrolnog sistema.

– Izrada troškovnika potrebnih za modernizaciju sistema.

– Utvrđivanje očekivanih energetskih i ušteda u procesima održavanja na temelju snimaka sadašnjeg stanja sistema javnog osvetljenja i simulacije rada sistema sa modernizovanom novom opremom.

Potrošnja javnog osvetljenja je 350 GWh godišnje što je 2.3% industrijske ili 1.1% ukupne potrošnje

konkursnoj dokumentaciji Gradska uprava navodi da je povećanje energetske efikasnosti jedan od glavnih prioriteta u svim segmentima potrošnje, pa tako i u javnom osvetljenju. Potrošnja javnog osvetljenja u Srbiji je 350 GWh godišnje što predstavlja 2.3% industrijske ili 1.1% ukupne potrošnje električne energije.

“Troškovi potrošnje električne energije i održavanja javnog osvetljenja mogu da budu smanjeni u značajnoj meri uvođenjem sistema za nadzor i upravljanje. Primeri dobre prakse pokazali su da je uvođenjem opreme za upravljanje javnim osvetljenjem i novim izvorima svetlosti bilo moguće ostvariti uštede u potrošnji električne energije od 20% do 40%. Zato se uvođenje novog kontrolnog sistema za monitoring i upravljanje javnim osvetljenjem nameće kao ozbiljan koncept uštede električne energije, kao i obezbeđenje sistema javnog osvetljenja visoke pouzdanosti”, navodi se u dokumentaciji.

Kontrola javnog osvetljenja je rešenje koje omogućava daljinsko upravljanje, odnosno uključenje i isključenje grupa ili pojedinačnih svetiljki (prema zahtevu naručioca), daljinsku dijagnostiku, kao i regulaciju njihovog svetlosnog fluksa (dimovanja).

Kontrola treba da omogući dvosmernu komunikaciju – mogućnost slanja komande, ali i prijema informacija o trenutnom statusu svetiljki, kao i potvrdu da je komanda izvršena. Na ovaj način se štedi energija u kasnim noćnim satima kada frekvencija saobraćaja nije velika ili kad god se za tim ukaže potreba.

Druga velika prednost uvođenja kontrolnog sistema je, kako navodi Gradska uprava, u smanjenim troškovima održavanja.

23.04.2019 · ENERGETSKA_EFIKASNOST / JAVNO_OSVETLJENJE / TENDER