SRBIJA / KONKURS: DODELA SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA POŠUMLJAVANJE / AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


03.05.2019
Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije raspisalo je konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini. Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradske opštine na teritoriji Republike Srbije.

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je 41 milion dinara. Navedena sredstva dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština, i to za:

  • pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije,
  • pošumljavanje u cilju stvaranja vetrozaštitnih pojaseva,
  • pošumljavanje gradskih šuma i drugih javnih površina,
  • ostali vidovi pošumljavanja u cilju zaštite životne sredine.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 17. majem 2019. godine. Detalji su dostupni u tekstu konkursa.

Beograd, Niš, Užice, Smederevo, Valjevo i Kosjerić najzagađeniji

Na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima gradova i opština sa najvećim aerozagađenjem u Srbiji, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je rekao da je pošumljavanje najednostavniji i najefikasniji način borbe sa aerozagađenjem i klimatskim promenama, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Sastanak je održan sa predstavnicima gradskih i opštinskih samouprava Beograda, Niša, Užica, Smedereva, Valjeva i Kosjerića. Ove opštine su po podacima Agencije za zaštitu životne sredine identifikovane sa najvećim brojem dana u kojima je tokom godine povećana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Tokom sastanka izneti su  podaci Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) po kojima je tokom prošle godine Užice imalo 154 dana sa povećanom koncentracijom zagađujućih materija, Beograd 74, Smederevo 146, Kosjerić 86, Valjevo preko 70, dok su se u vazduhu  u Nišu u 54 dana pokazale dominantnim PM čestice.

Predstavnici lokalnih samouprava su potvrdili da su najveći izvori lošeg kvaliteta vazduha individualne ili gradske kotlarnice koje kao energent koriste mazut ili ugalj, stari automobili i dizel vozila i saobraćajna regulacija, navodi se u saopštenju.

 

03.05.2019 · AEROZAGAĐENJE / GORAN_TRIVAN / MINISTARSTVO_ZAŠTITE_ŽIVOTNE_SREDINE / POŠUMLJAVANJE