CRNA GORA / RADIONICE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA “KREATIVNE METODE ZA ODRŽIVE POSLOVNE INOVACIJE”


08.05.2019
U toku maja mjeseca u organizaciji Ministarstva ekonomije održaće se ciklus radionica “Kreativne metode za održive poslovne inovacije” namijenjene malim i srednjim preduzećima.

Radionice imaju za cilj da menažerima malih i srednjih preduzeća ukažu na povezanost kreativnosti i inovativnosti, gdje će se kroz interaktivne metode kreativnosti prevazići uobičajeni obrasci i pravila ponašanja i ukazati na sposobnost obrade informacija da se dođe do nečeg novog i originalnog za svakodnevno poslovanje.

Radionice se organizuju u okviru Interreg projekta “CreaInnovation” koji ima za cilj da dizajnira, pokrene i testira e-Labs za kreativne inovacije koji će uključivati regionalne i međuregionalne javne subjekte, studente, istraživače i menadžere, te da osmisli i testira strukturirane procese za nove vidove podrške inovacijama. 

Ministarstvo ekonomije je jedan od 8 partnera u projektu koji će se implementirati do kraja jula 2020. godine.

 

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

08.05.2019 · CRNA_GORA / EKONOMIJA