EU / U EUROPSKOJ UNIJI PROMETUJE DVA MILIJUNA E-VOZILA I HIBRIDA


09.05.2019
Takva prometala, čini se, najviše vole Šveđani

U državama Europske unije u 2017. godini bilo je registrirano 262 milijuna automobila. Od te brojke, dva milijuna ili 0,8 posto bili su električni automobili i hibridna vozila.  

U posljednjih nekoliko godina bilježi se stalan rast broja takvih automobila diljem EU-a, objavio je statistički ured Europske unije Eurostat

Pet odličnika

 

Zanimljivo je istaknuti kako je broj automobila s hibridnim (električni i benzinski motor) pogonom u 2017. iznosio 1,5 milijuna i bio je gotovo sedam puta veći u odnosu na 2013. godinu (0,2 milijuna). 

Među članicama EU-a za koje su dostupni podaci bilo je pet zemalja s više od jedan posto registriranih električnih i hibridnih automobila. Na prvom mjestu nalazi se Švedska (2,4%), zatim slijede Poljska (1,9%), Velika Britanija (1,5%), Francuska (1,4%) i Belgija (1,2%). / ENERGETIKA-NET.COM

 

09.05.2019 · ELEKTRIČNI_AUTI / HIBRIDNA_VOZILA / EUROPSKA_UNIJA / EUROSTAT