REGION / EU / OSNOVAN ZELENI KOKUS U SKUPŠTINI KOSOVA / BALKAN GREEN ENERGY NEWS


10.05.2019
U Skupštini Kosova nedavno je osnovan Zeleni kokus, kao rezultat posvećenog rada kosovskih parlamentaraca na regionalnom i nacionalnom nivou u vezi sa energetskom efikasnošću i klimatskim promenama. Osnivanje ove neformalne grupe podržao je GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) i lokalni partner Prištinski institut za političke studije (PIPS).

Osnivanje Zelenog kokusa usledilo je nakon formiranja zelenih parlamentarnih grupa u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, koje je, takođe, podržao ORF-EE, a rezultat je i učešća kosovskih parlamentaraca na regionalnim i bilateralnim foruma, kao što su parlamentarni forumi JIE o energetskoj efikasnosti i klimi, studijska poseta Berlinu i poseta kosovskih parlamentaraca kolegama iz Crne Gore, u decembru prošle godine.

Mimoza Kusari-Lila je izabrana za predsednicu Kokusa, a njeni zamenici biće Sala Berisha-Shala i Fatmire Kollcaku. Oni će predvoditi promociju i javno zagovaranje tema iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Održiva urbana mobilnost postala je deo zakonodavne agende

Nakon osnivačkog sastanka, prvi događaj nedavno formiranog Zelenog kokusa bila je informativna sesija o održivoj urbanoj mobilnosti za poslanike i parlamentarno osoblje sa Kosova i iz Severne Makedonije, koju su zajednički organizovali PIPS i Centar za istraživanje i izradu politika (CRPM) iz Severne Makedonije, uz podršku ORF-EE.

Prisutnima su se prvo obratili Leonora Kryeziu, izvršna direktorka PIPS-a, Samir Memedov, koordinator GIZ ORF-EE u Severnoj Makedoniji, i Mimoza Kusari-Lila, poslanica i predsednica Zelenog kokusa.

Kryeziu je istakla važnost osnivanja Zelenog kokusa i navela da je uključivanje teme održive urbane mobilnosti u zakonodavnu agendu kroz zajedničku sednicu došlo u pravo vreme.

Poziv Skupštini da izradi nacionalnu strategiju urbane mobilnosti

Ova tema nije važna samo u smislu usklađivanja sa kriterijumima i obavezama EU, već je, takođe, od ključnog značaja za poboljšanje svakodnevnog života građana Kosova, rekla je Kusari, dodajući da je potrebno strateški razmišljati i pokazati političku volju i saradnju između stranaka kako bi se radilo na održivoj urbanoj mobilnosti.

Kusari je istakla da se veliki deo kosovskog budžeta troši na kapitalne investicije za autoputeve, zbog čega se nacionalne politike fokusiraju na korišćenje automobila umesto na zelene inicijative. Ona je dodala da većina infrastrukturnih projekata ne uključuje čak ni procenu uticaja na društveni i ekonomski razvoj, kao ni procenu uticaja na životnu sredinu.

Ona je zaključila da Skupština Kosova treba da pripremi nacionalnu strategiju za urbanu mobilnost kako bi se stvorilo dobro dugoročno rešenje koje bi onda lokalne samouprave mogle da iskoriste za svoje aktivnosti.

Održiva urbana mobilnost važan faktor smanjenja GHG emisija

U svom uvodnom izlaganju, Memedov je podsetio da GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) od osnivanja 2008. godine sprovodi aktivnosti za jačanje regionalne saradnje između ministarstava, lokalnih samouprava, civilnog društva i parlamenata u oblasti energetike i klime.

Nedavno je u ovaj program uvedena nova oblast delovanja koja se fokusira na održivu urbanu mobilnost, rekao je Memedov, ukazujući da je održiva urbana mobilnost veoma visoko na listi razvojnih prioriteta EU zemalja i postaje sve značajnija u JIE.

Ova tema je prepoznata kao važan faktor za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), pa je potrebno uložiti maksimalne napore kako bi se ubrzao proces usklađivanja nacionalnih zakona sa standardima EU, rekao je Memedov.

On je naglasio da je potrebno široko učešće zainteresovanih strana kako bi se podigla svest i pripremio pragmatični skup mera, koje će odgovoriti na izazove urbane mobilnosti.

Kao i u prethodnim informativnim sesijama za parlamentarce, održanim u Beogradu i Tirani, Aljaž Plevnik, iz Urbanističkog instituta Republike Slovenije, ekspert koga je angažovao GIZ ORF-EE, predstavio je koncept planiranja održive urbane mobilnosti, dobre prakse u tom planiranju i značaj nacionalne podrške za uspeh održive urbane mobilnosti.

Ovaj sadržaj kreirao je partner portala:

GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

Sedište projekta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

 

10.05.2019 · GIZ_ORF-EE / ODRŽIVA_URBANA_MOBILNOST / PARLAMENTARCI