HRVATSKA / SUNČANA ELEKTRANA U SISAČKOJ RAFINERIJI?


11.05.2019
Postrojenje bi trebalo imati snagu 2 - 3 MW

Na prostorima INA Rafinerije nafte Sisak trebala bi se graditi sunčana elektrana snage 2 - 3 MW. To je još jedno od mogućih rješenja za prostor Rafinerije nakon što bi se na njemu trebalo prestati s preradom nafte. Primjerice, ranije je objavljivano da će se tu napraviti skladišno-distribucijski centar ili proizvodnja bitumena. Za gradnju elektrane je INA već podnijela zahjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

Zemljište na kojem se planira gradnja elektrana obuhvaća 33 000 m2 i na njemu uglavnom nema građevina ili će one biti uklonjene. Isto tako, elektrana se može postaviti i na krovovima poslovnih građevina Rafinerije. Proizvedena električna energija bi se trebala isporučivati u javnu elektroenergetsku mrežu, dok bi dio trebala koristiti Rafinerija za pokrivanje dijela vlastite potrošnje. Vrijednost investicije kao i rok izgradnje još nije poznat, izvijestio je 'Novac', specijalizirani prilog 'Jutarnjeg lista'.

No, naravno, kao što je to u vezi sa sisačkom rafinerijom uobičajeno, s takvim projektom najvjerojatnije će se najprije morati složiti kojekakvi sindikati i 'stožeri'. / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

 

11.05.2019 · RAFINERIJA_NAFTE_SISAK / INA / SUNČANE_ELEKTRANE