SRBIJA / PREDSTAVNICI ZELENOG KLIMATSKOG FONDA PREDSTAVILI MOGUĆNOSTI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI MITIGACIJE I ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE


23.05.2019
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment) održali su drugi u nizu konsultativnih sastanaka sa zainteresovanim stranama u okviru projekta "Jačanje kapaciteta Republike Srbije za efikasno angažovanje sa Zelenim klimatskim fondom".  

 

"Klimatske promene su najveći izazov našeg vremena koji se može samo usporiti jedino kroz mitigaciju i adaptaciju na klimatske promene. Uzimajući u obzir da je to proceš koji je vođen državom, veliko mi je zadovoljstvo što Agencija UN za životnu sredinu, kao i nekoliko drugiha gencija UN-a u Srbiji podržavaju Vladu Srbije u tim naporima”, izjavio je Hans Šoder, v.d. stalnog koordinatora UN u Srbiji.

 

Nakon prvog konsultativnog sastanka održanog u martu ove godine, kojim je efektivno označen početak procesa uključivanja i angažovanja zainteresovanih strana, drugi po redu konsultativni sastanak predstavlja nastavak procesa podrške pripremnim aktivnostima Srbije u cilju unapređenja pristupa zemlje Zelenom klimatskom fondu.

 

"Zeleni klimatski fond jedna je od najpovoljnijih mogućunosti finansiranja aktivnosti na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, ali i smanjenja šteta i gubitaka od elementernih nepogoda. Saradnju sa Zelenim klimatskim fondom vidimo kao odličnu priliku za transformaciju naše privrede u efikasnu i inovativnu, a u skladu i sa ciljevima i prioritetima Vlade. Prepoznajući ove mogućnosti, osnovni cilj nam je da saradnju ojačamo, u čemu značajnu ulogu imaju i ovaj kao i prethodni konsultativni sastanak", smatra Bogdan Igić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

Ono što je ovaj sastanak učinilo vrlo značajnim je i prisustvo predstavnika Zelenog klimatskog fonda koji su predstavili potrebne mogućnosti za finansiranje projekata iz oblasti mitigacije i adaptacije na klimatske promene. Pored toga što je omogućio kontinuirano praćenje, procenu napretka i razmenu dobrih praksi i iskustava, sastanak je imao za cilj da pruži relevantne informacije svim potencijalnim učesnicima u projektima koje finansira Fond, kako bi se saradnja za Fondom učinila efikasnijom i svrsishodnijom.

 

Svrha projekta je da se, uz koordinaciju sa zainteresovanim stranama (institucije Vlade, lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, javne i privatne kompanije, banke i druge finansijske institucije, žene i osetljive grupe i drugi), identifikuju prioriteti za finansiranje iz Fonda odnosno pripremi tzv. Nacionalni program prioriteta za finansiranje iz Zelenog klimatskog fonda.

 

Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund – GCF) je međunarodni fond osnovan 2010. godine pod okriljem Okvirne konvencije UN o promeni klime (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Usvajanjem Sporazuma iz Pariza pod Кonvencijom, Zeleni klimatski fond postaje ključni finansijski mehanizam za sprovođenje Sporazuma, odnosno jedan od ključnih alata za ograničenje rasta srednje globalne temperature na dva stepena Сelzijusa.

 

Zeleni klimatski fond ima za cilj promovisanje aktivnosti koje vode smanjenju emisija GHG i povećanju otpornosti na izmenjene klimatske uslove u zemljama u razvoju.

 

Sredstva za potrebe Zelenog klimatskog fonda obezbeđuju industrijski razvijene zemlje, i to kako iz zvaničnih državnih izvora, tako i iz drugih izvora i privatnog kapitala.

 

Zeleni klimatski fond finansira projekte i programe mitigacije (smanjenja emisija GHG) i adaptacije (prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove) koje je pripremila vlada, javni i/ili privatni sektor. Ovi projekti i programi moraju biti u skladu sa nacionalnim ciljevima i prioritetima razvoja. Istovremeno moraju doprinositi strateškim ciljevima Fonda.

 

Saopštenje UN u Srbiji

 

 

23.05.2019 · KLIMATSKE_PROMENE