HRVATSKA / OBJAVLJEN POZIV ZA SUFINANCIRANJE OKOLIŠNIH I KLIMATSKIH PROJEKATA


01.06.2019
Program LIFE je financijski instrument EU-a

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini. Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama

Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 posto prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 posto, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 posto sufinanciranja.

Informacije i rokovi

 

FZOEU će sufinancirati do 50 posto od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 posto od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima, priopćilo je Ministarstvo okoliša i energetike

Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Više informacija o programu i rokovima natječaja je dostupno na adresi: JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za iskazivanje interesa načelne financijske podrške 'Tradicionalnim' projektima iz potprograma 'Klimatske aktivnosti' i 'Okoliš' po natječaju programa LIFE 2014 - 2020 za 2019. godinu. / ENERGETIKA-NET.COM

 

01.06.2019 · HRVATSKE_VODE / FZOEU / EUROPSKA_UNIJA / OKOLIŠ / KLIMATSKE_PROMJENE / MZOE