SLOVENIJA DONOSI AKCIJSKI PROGRAM ZA ALTERNATIVNA GORIVA U PRIJEVOZU


07.06.2019
Do 2020. Slovenija će imati punionice za sve vrste alternativnih goriva

Slovenska Vlada u četvrtak je tjedan usvojila Strategiju razvoja tržišta za stvaranje odgovarajuće infrastrukture za primjenu alternativnih goriva u prometnom sektoru, a istovremeno je odlučila izraditi Program djelovanja za alternativna goriva na temelju EU direktive koja se bavi alternativnim gorivima. 

 

Ova direktiva obuhvaća električnu energiju, prirodni plin (UPP - komprimirani prirodni plin i LNG - ukapljeni prirodni plin), ukapljeni naftni plin - UNP i biometan, biogoriva, sintetička i parafinska goriva i vodik (H2). Cilj programa je da se Slovenija do 2030. pozicionira kao zelena država na području razvoja, istraživanja, inovacija i industrije na području prometa, naglasila je Vlada. 

 

Provedbom mjera za promicanje ugradnje benzinskih postaja u regionalnim centrima do 2020. godine uspostavit će se sveobuhvatna mreža infrastrukture za punjenje za sva postojeća alternativna goriva. Sadašnja infrastruktura za punjenje već dopušta brzo povećanje broja vozila na alternativna goriva. Slovenija je u svojoj Strategiji razvoja tržišta odlučila razviti infrastrukturu za punjenje biometana, biogoriva, sintetičkih i parafinskih goriva i vodika, kako bi potaknula njihovu primjenu u prometu.

 

Akcijski plan na tri godine

 

Zbog iznimno intenzivnih razvojnih promjena u području razvoja alternativnih goriva i tehnologije, Akcijski program je spreman na trogodišnje razdoblje, a provedba mjera akcijskog programa predviđa izradu pregleda poduzetih mjera i njihovo ažuriranje za sljedeće dvije godine, što će uzeti u obzir promjene na tržištu i promijenjene uvjete. Slovenija već ispunjava obveze iz direktive o kopnenom prometu o transeuropskoj mreži TEN-T. Slovenija već ima prikladnu infrastrukturu za punjenje električnih vozila (ovisno o broju registriranih vozila) i vozila za UNP tj UPP, a u radu su i dvije punionice na LNG. / ENERGETIKA-NET.COM

 

 

07.06.2019 · ALTERNATIVNA_GORIVA / SLOVENIJA / BIOPLIN / VODIK / LNG / PLIN