HRVATSKA / ŽUPANIJA ZAGREBAČKA S 50% POTIČE FOTONAPON U OBITELJSKIM KUĆAMA


10.06.2019
Županija pokriva čak do 50% troška ugradnje fotonapona ili plinskog kotla

Županija zagrebačka raspisala je natječaj za poticanje tnabave i postave fotonaponske elektrane na vlastitoj kući te za pokriće troškova nabave i ugradnje plinskih kondenzacijskih kotlova u vlastitoj kući. Korisnici sredstava su fizičke osobe vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije, s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta, a maksimalno je moguće dobiti 50% potrebnog novca. 

 

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju fotonaponskih sustava iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna. Za ugradnju fotonaponskih sustava u proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu osigurano je ukupno 500.000,00 kuna, a pravo na korištenje sredstava ostvaruju prijavitelji s najvećim brojem bodova. 

 

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 15.000,00 kuna Za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova u proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu osigurano je ukupno 500.000,00 kuna, a pravo na korištenje sredstava ostvaruju prijavitelji s najvećim brojem bodova. Izrada projektne dokumentacije na smatra se prihvatljivim troškom

Ovaj mjesec bit će raspisan i natječaj Fonda za zaštitu okoliša za OIE i energetsku učinkovitost u obiteljskim kućama, doznajemo neslužbeno, a prije raspisa korisnici će biti obaviješteni o uvjetima natječaja.

Obnovljivi izvori energije

·         Europa dobiva najveću sunčevu elektranu
·         Manji poticaji udaljili ulagače od obnovljivih izvora
·         U Slatini je otvorena nova bioenergana
·         BiH bilježi pad obnovljivih vodnih resursa
·         Toplinska energija iz Sunca za stanovnike Borova naselja / ENEET.COMRGETIKA-NET-COM

 

10.06.2019 · PLINSKI_KOTLOVI / FOTONAPONSKA_ELEKTRANA / ŽUPANIJE / FINANCIRANJE