UZ PODRŠKU GIZ ORF-EE FORMIRAN REGIONALNI PUL EKSPERATA ZA RAD NA PLANOVIMA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI / REGION/EU / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


11.06.2019
U Podgorici je krajem maja održan trening i formiran regionalni pul eksperata koji će podržati razvoj planova održive urbane mobilnosti gradova i opština pet zemalja Zapadnog Balkana.

Trening je organizovao GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistične Evrope II” (SUMSEEC II).

Selekcija učesnika treninga izvršena je u saradnji sa asocijacijama opština i gradova partnerskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). Učesnici su izabrani na osnovu iskazanog interesa da unaprede znanja na polju urbane mobilnosti i postanu deo pula eksperata.

Na samom početku dvodnevne obuke, Milenka Knežević, savetnica na projektu GIZ ORF-EE, dala je pregled regionalne saradnje u ovoj oblasti, prezentovala ciljeve treninga i najavila naredne aktivnosti na nivou regiona koje uključuju međusobnu saradnju i razmenu iskustava gradova zemalja u regionu koje projekat podržava.

 

 

Učesnici u treningu, koji su vodili Cosimo Chiffi i Simone Bosetti, eksperti na polju urbane mobilnosti, informisali su se o principima planiranja održive urbane mobilnosti, studijama slučaja, primerima dobre prakse, uključivanju javnosti i selekciji relevantnih aktera, kao i uključivanju donosilaca odluka u proces planiranja održive urbane mobilnosti. Raspravljalo se i o rodnim pitanjima u procesu planiranja urbane mobilnosti.

 

Tihomir Dakić, učesnik treninga ispred Centra za životnu sredinu Banja Luka i nacionalni koordinator BiH za Evropsku nedelju mobilnosti, rekao je da je jedna od najvećih koristi treninga to što su se na jednom mestu zajedno našli predstavnici lokalnih uprava, univerziteta i nevladinog sektora koji su definisali nove ideje saradnje i razvoja urbane mobilnosti u lokalnim zajednicama, ali i šire.

U narednom periodu, zadatak obučenih eksperata je da podrže razvoj planova održive urbane mobilnosti, izradu zagovaračkih dokumenata ili organizuju uvodne radionice za zainteresovane jedinice lokalnih samouprava u zemljama iz kojih dolaze.

Ovaj sadržaj kreirao je partner portala:

GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

Sedište projekta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

11.06.2019 · GIZ_ORF-EE / ODRŽIVA_URBANA_MOBILNOST / PLAN_ODRŽIVE_URBANE_MOBILNOSTI