SVET / BROJ IZBEGLIH I RASELJENIH U SVETU PREMAŠIO 70 MILIONA


20.06.2019
Broj ljudi koji su morali da beže od rata, sukoba i progona premašio je 2018. godine u svetu rekordnih 70 miliona. To je dvostruko više nego pre 20 godina, 2,3 miliona više nego 2017. godine i odgovara približno populaciji jednog Tajlanda, objavio je u najnovijem izveštaju Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR).  

U izveštaju Globalni trendovi precizirano je da ukupan broj od 70,8 miliona čine tri kategorije. Prva su izbeglice, odnosno ljudi koji su zbog rata, sukoba ili progona morali da napuste svoju zemlju, i taj broj je u 2018. dostigao 25,9 miliona, šo je 500.000 više nego u godini koja je prethodila.

 

Od tog broja, u nadležnosti UNHCR je 20,4 miliona ljudi, dok o oko 5,5 miliona palestinskih izbeglica brine specijalizovana agencija UNRWA.

 

Drugu grupu čine tražioci azila - ljudi koji se nalaze pod zaštitom izvan svoje domovine i čekaju da bude rešen njihov zahtev da im se dodeli izbeglički status i azil. Krajem 2018. u svetu je bilo oko 3,5 miliona tražilaca azila.

 

Konačno, treća i sa 41,3 miliona najveća grupa su osobe koje su bile prinuđene da pobegnu u druge delove svoje zemlje i za njih se koristi izraz interno raseljena lica.

 

Među izbegličkom populacijom, četiri od pet osoba se 2018. u izbeglištvu nalazilo više od pet godina, a jedna od pet i više od 20 godina.

 

Krajem te godine u izbeglištvu je bez pratnje i zaštite porodice bilo i 138.600 dece, naveo je UNHCR, upozoravajući da je reč o konzervativnoj proceni i da je stvarni broj verovatno veći.

 

Izveštaj pokazuje da je brzina kojom raste broj izbeglica veća od brzine kojom se rešavaju njihovi problemi.

 

Najboje rešenje za izbeglice je da se dobrovoljno, u miru i dostojanstveno vrate u svoju zemlju. Druga rešenja su preseljenje u neku treći zemju, ili integracija izbeglica u zemlji u kojoj su našli utočište.

 

Međutim, u 2018. godini svega 92.400 izbeglica je preseljeno, 593.800 je uspelo da se vrati kući, a 62.600 je naturalizovano, navodi se u izveštaju UNHCR.

 

U 2018. godini u svetu je registrovano 10,8 miliona novih interno raseljenih osoba i 2,8 miliona izbeglica i azilanata, što znači da je u proseku svakodnevno svoju kuću napuštalo 37.000 ljudi.

 

Prema podacima UNHCR, 67% svih izbeglica bilo je iz pet zemalja, i to iz Sirije  (6,7 miliona), Avganistana (2,7 miliona), Južnog Sudana (2,3 miliona), Mjanmara (1,1 miliona) i Jemena (0,9 miliona).

 

Petu godinu zaredom, najviše izbeglica prihvatila je Turska, ukupno 3,7 miliona. Za njom slede Pakistan (1,4 miliona), Uganda (1,2 miliona), Sudan (1,1 milion) i Nemačka (1,1 miliona).

 

Izveštaj je pokazao da su najsiromašnije zemlje u svetu primile jednu trećinu svih izbeglica. Zemlje sa visokim BDP-om u proseku su primile 2,7 izbeglica na hiljadu stanovnika, dok je u zemljama sa srednjim i niskim standardom taj odnos bio 5,8 izbeglih na hiljadu stanovnika.

 

Izveštaj UNHCR pokazuje i da 80% svih izbeglica u svetu boravi u zemljama koje se graniče sa zemljama iz kojih potiču.

 

U 2018. godini izbegličku sliku u svetu posebno je obojila kriza u Venecueli, iz koje je do kraja te godine otišlo oko tri miliona ljudi, uglavnom u južnoameričke i karipske zemlje.

 

Procenjuje se da su zemlje Latinske Amerike do kraja 2018. Venecuelancima izdale oko milion boravišnih dozvola, sa kojima mogu da koriste osnovne socijalne usluge.

 

U isto vreme, građani Venecuele su 2018. godine sa 341.800 zahteva bili najbrojniji tražioci azila u svetu.

 

Izvor: ERACTIV.rs

 

 

20.06.2019 · RASELJENI / SVET