CRNAGORA / SAOPŠTENJE: OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DISTRIBUTERE/INSTALATERE I IZVOĐAČE RADOVA NA PRIMJENI MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U DOMAĆINSTVIMA


21.06.2019
Mistarstvo ekonomije objavilo je Javni poziv za distributere/instalatere i izvođače radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom".

Program "Energetski efikasan dom" ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje beskamatnih kredita za domaćinstva za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na biomasu (pelet i briket), izvođenje radova na ugradnji termoizolacije na fasadi stambenog objekta i za ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije.

Cilj programa „Energetski efikasan dom“ je i da se domaćinstvima u Crnoj Gori, preko beskamatnih kredita, ponudi mogućnost ostvarivanja ekonomskih i energetskih ušteda korišćenjem sistema grijanja na biomasu i finansiranjem radova na unapređenju energetskih karakteristika omotača objekta.

Distributeri i/ili instalateri opreme za grijanje na biomasu i sve građevinske kompanije zainteresovane za učešće u programu "Energetski efikasan dom" tendersku dokumentaciju mogu dobiti na zahtjev poslat na email:info@ee-me.org.

Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda u okviru Javnog poziva je 22.07.2019. godine.

Za realizaciju programa „Energetski efikasan dom“ Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo sredstva u iznosu od 100.000 eura, a građani će moći da apliciraju za beskamatni kredit u iznosu do 10.000 eura, sa maksimalnim periodom otplate do šest godina, i u okviru tog iznosa se opredijele za jednu ili više mjera energetske efikasnosti raspoloživih u okviru programa.

U prethodnoj fazi programa "Energetski efikasan dom", mjere energetski efikasnosti su primjenjene u 93 domaćinstva u Crnoj Gori.. Program „Energetski efikasan dom“ predstavlja nastavak programa „Energy Wood“, koji je Ministarstvo ekonomije kroz tri faze realizovalo od 2013. godine, i u okviru kojeg je ugrađeno oko 1.010 sistema za grijanje na pelet i briket širom Crne Gore.

Takođe Ministarstvo ekonomije je dana 12.06.2019. godine uputilo javnim poziv svim bankama  za učešće u Programu „Energetski efikasan dom“.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

21.06.2019 · CRNA_GORA / EKONOMIJA