KOSTT ZAVRŠIO RADOVE NA TRAFOSTANICI ILIRIDA 110/10(20) KV / KOSOVO* / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


24.06.2019
Operator prenosnog sistema Kosova* KOSTT završio je radove na trafostanici 110/10(20) Ilirida sa podzemnim dalekovodima 110 kW, saopštio je KOSTT.

Izgradnja trafostanice Ilirida deo je projekta vrednog 5,4 miliona evra podeljenog na tri lota. Ceremoniji na kojoj je obeležen završetak radova prisustvovali su predstavnici nemačke razvojne banke KfW. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je sufinansirala radove kroz Projekat razvoja prenosnog sistema, navodi se u saopštenju.

Projekat razvoja prenosnog sistema treba da obezbedi da KOSST ispuni ključni zahtev ENTSO-E

Izvođači su bili Konzorcijum ABB Italija i ABB d.o.o. Hrvatska; Konzorcijum Hyundai Heavy Industry (Bugarska), Balkan Petrol Energy (Kosovo*) i Romelectro (Rumunija), kao i konsultantska kuća AF Consult (Švajcarska), navodi KOSTT u saopštenju.

Trafostanica Ilirida treba da poboljša bezbednost i kvalitet snabdevanja električnom energijom u Mitrovici

Očekuje se da trafostanica Ilirida poboljša bezbednost i kvalitet snabdevanja električnom energijom u Mitrovici i drugim delovima Kosova*. Mitrovicu je do sad snabdevala stara i nepouzdana trafostanica koja je deo imovine kompleksa Trepča, rekao je Ilir Shala, izvršni direktor KOSTT, navodi se u saopštenju.

Očekuje se i da zahvaljujući novoj trafostanici budu smanjeni gubici u prenosu i distribuciji električne energije.

Prethodno je operator prenosnog sistema Kosova* KEDS završio radove na dva dalekovoda za snabdevanje Mitrovice električnom energijom nakon priključenja na trafostanicu Ilirida, kao i na trafostanicu u Šupkovcu.

Očekuje se da se zahvaljujući novoizgrađenoj trafostanici smanje gubici u prenosu i distrobuciji električne energije

Pre nego što su izgrađeni novi dalekovodi, Mitrovicu su snabdevali dalekovodi 35 kV, podsetio je KEDS.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je ranije na svom sajtu navela da Projekat razvoja prenosnog sistema, vredan 36,5 miliona evra, treba da omogući da KOSTT ispuni kriterijume bezbednosti prenosne mreže N-1, što je ključni tehnički zahtev Evropske mreže operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E).

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

 

24.06.2019 · DALEKOVOD / EBRD / ENTSO-E / KEDS / KOSTT / TRAFOSTANICA