SRBIJA / MMF: SRBIJA TREBA DA POVEĆA CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE / SRBIJA / AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ/ BGEN


23.07.2019
Cene električne energije se u Srbiji nisu menjale dve godine i treba da se povećaju, izjavio je Sebastian Sosa, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju, na konferenciji za novinare, preneli su mediji.

Cene električne energije u Srbiji treba povećati bar toliko da bi se uskladile sa inflacijom, rekao je Sosa. Prema njegovim rečima, Srbija će morati da pređe na čistije izvore energije, a cene električne energije treba povećavati postepeno, zbog socijalnih implikacija.

Predstavljajući izveštaj povodom sprovođenja savetodavnog programa Instrumenta za koordinaciju politike (Policy Coordination Instrument – PCI) u Srbiji, Sosa je rekao i da MMF podržava plan vlasti da zatvori neke od podzemnih rudnika uglja koji posluju u sastavu državne kompanije PEU Resavica, koju vlada podržava subvencijama.

Zatvaranje neodrživih rudnika treba propratiti socijalnim programom za ranjive grupe koje bi ovim potezom bile ugrožene, rekao je.

Fiskalni savet savetuje reformu EPS-a pre povećanja cena struje

Elektroprivreda Srbije (EPS) mora da poveća investicije da bi povećala kapacitete i ispunila standarde zaštite životne sredine, a za to je neophodno da se prvo sprovede dugo odlagana unutrašnja reforma kompanije i smanje tehnički gubici, da država smanji ili obustavi zahvatanja iz dobiti EPS-a i da se nakon svega toga povećaju cene električne energije, ocenjuje Fiskalni savet.

Fiskalni savet je u svom mišljenju o nacrtu Fiskalne strategije za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu i propratnim dokumentima ocenio da je nedostatak investicija EPS-a među vodećim razlozima usporavanja privrednog rasta Srbije u poređenju sa drugim zemljama Centralne i istočne Evrope (CIE).

EPS bi do kraja 2025. morao da investira najmanje oko 3 milijarde evra u izgradnju novih i rehabilitaciju postojećih elektrana, u proizvodnju i homogenizaciju uglja, kao i smanjenje distributivnih gubitaka, naveo je Fiskalni savet.

Termoelektrane na ugalj u vlasništvu EPS-a su dospele u sam vrh termoelektrana koje najviše zagađuju vazduh u Evropi, podseća Fiskalni savet i napominje da EPS mora da investira najmanje 800 miliona evra do kraja 2025. godine kako bi ispunio nacionalne i evropske propise u oblasti životne sredine.

23.07.2019 · CENA_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / ELEKTROPRIVREDA_SRBIJE / EPS / MMF / RESAVICA / UGALJ