SVET / EVROPSKA INVESTICIONA BANKA OD 2021. NE FINANSIRA NAFTU, GAS I UGALJ / SVET / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


02.08.2019
Evropska investiciona banka namerava da prestane da finansira projekte u vezi sa fosilnim gorivima od 2021. godine, piše u nacrtu nove politike za finansiranje u sektoru energetike, banke čiji je vlasnik Evropska unija.

Evropska investiciona banka u dokumentu Politika kreditiranja EIB-a u sektoru energetike – Podrška energetskoj transformaciji (EIB energy lending policy – Supporting the energy transformation) – kaže da će se njene aktivnosti fokusirati na četiri oblasti – Energetska efikasnost, Dekarbonizacija snabdevanja energijom, Podrška inovativnim tehnologijama i novim vrstama energetske infrastrukture i Obezbeđivanje neophodne infrastrukture.

“Usredsređenost na ove dugoročne investicije predstavlja ambiciozan izazov za banku. Posledica toga je da će banka postepeno ukinuti podršku energetskim projektima koji se oslanjaju na fosilna goriva: proizvodnja nafte i gasa, infrastruktura prvenstveno namenjena prirodnom gasu, proizvodnja električne ili toplotne energije iz fosilnih goriva”, navodi se u nacrtu.

Ova vrsta projekata, kako se dodaje, neće biti dostavljana Odboru EIB-a na odobravanje od 2021. U dokumentu se, takođe, navodi da će sve aktivnosti EIB-a u energetskom sektoru biti u potpunosti usklađene sa Pariskim sporazumom.

Predloženu politiku kreditiranja u sektoru energetike u septembru će razmatrati Odbor direktora, koji je sastavljen od predstavnika članica EU. Ovaj Odbor mora da odobri novu politiku kako bi stupila na snagu.

EIB je, takođe, u nacrtu navela da je potrebna solidarnost da bi se osigurala podrška potencijalno ugroženim grupama ili regionima, pa će zbog toga banka osnovati Paket za energetsku tranziciju kako bi se pružila dodatna podrška onim članicama EU ili regionima suočenim sa teškom tranzicijom.

“Ovo je rezultat višemesečnog rada i odraz je stavova koje smo čuli od više stotina predstavnika zainteresovanih strana širom Evrope o tome koje bi prioritete trabalo da ima jedna evropska banka kada je reč o podršci energetici u budućnosti”, izjavio je povodom objavljivanja nacrta nove politike potpredsednik EIB-a Andrew McDowell.

02.08.2019 · EIB / EVROPSKA_INVESTICIONA_BANKA / FOSILNA_GORIVA