BIH / POZIV STANOVNIŠTVU DA FOTOGRAFIŠE SUHA KORITA RIJEKA ŠIROM BIH / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


16.08.2019
Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine saopštila je da poziva stanovništvo da fotografiše suha korita svojih rijeka širom zemlje.

Pomozite nam da zajedno sačuvamo naše rijeke!,“ apeluje Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine i dodaje da to možete učiniti na ovaj način:

  • posjetite vašu rijeku sa niskim vodostajem,
  • fotografišite se zajedno sa suhim koritom ili snimite kratki video (30 sekundi),
  • fotografiju i/ili video sa pratećim kratkim tekstom o tome zašto su vam rijeke važne pošaljite na koalicijazazastiturijekabih@gmail.com ili u inboks Facebook stranice Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine,
  • koristite heštegove #SuhaKoritaRijekaBiH i #epp prilikom dijeljenja fotografija i videa na Vašim ličnim profilima.

U ljetnim mjesecima, kada je sezona kupanja u rijekama, ljudi sve više nailaze na zabrinjavajuće niske vodostaje, često i isušena korita. Prema mišljenju ekologa, za to su krivi operatori malih hidroelektrana (MHE), a nedostatak kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije (BiH) ne doprinosi da se ovaj problem riješi, saopšteno je.

„Imamo rijeku Ugar koja već godinama unazad, nakon stavljanja u pogon niza malih hidroelektrana, više liči na neki potok, što je zaista tužno. Brojne hidroelektrane u našoj zemlji ne održavaju odgovarajući vodostaj i zato, pogotovo tokom ljetnjih mjeseci, imamo potpuno isušena korita. Ovakva praksa ima ogroman negativni uticaj na ekosistem, biodiverzitet, ali i na lokalne zajednice. Jedno od rješenja svakako jeste koncept ekološki prihvatljivog protoka“, izjavio je  Miloš Orlić, koordinator Koalicije za zaštitu rijeka u BiH.

FBiH ima Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku, koji je stupio na snagu 2013. godine. Međutim, Pravilnik je već tada bio prilično neprimjenjivo formulisan, te je danas u velikoj mjeri neupotrebljiv, navodi Koalicija. S druge strane, u Republici Srpskoj ne postoji takav pravilnik.

U 2018. godini izvještaj UNECE-a kritikovao je trenutni status, sugerišući da se „provede program praćenja ekološki prihvatljivog  protoka i primijeni tamo gdje se ne primjenjuje“.

Stručnjaci Centra za životnu sredinu (Banja Luka, BiH) i Arnike (Prag, Češka Republika) poslali su prijedlog nacrta pravilnika entitetskim ministarstvima, kao i drugim nadležnim institucijama. Uprkos primarnoj usklađenoj izjavi, prijedlog je odbijen zbog nedostatka mjerenja i detaljnih istraživanja koje ove organizacije ne mogu da sprovedu jer za to su nadležne vodne agencije, navodi se u saopštenju.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine osnovana je u junu 2016. godine od strane organizacija civilnog društva i pojedinaca ljubitelja prirode koji prate i preisputuju planove za izgradnju hidroelektrana i zalažu se za razvoj turizma, tradicionalnih i komplementarnih djelatnosti koje mogu osigurati više raznovrsnih radnih mjesta i ostvariti veći razvoj lokalnih zajednica, navodi se na sajtu Koalicije.

16.08.2019 · MALE_HIDROELEKTRANE / MHE