BIH / TENDER: NABAVKA 25 TROLEJBUSA ZA SARAJEVO/ BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: VLADIMIR BERBATOVIĆ / BGEN


17.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u Bosni i Hercegovini raspisalo je javni poziv za nabavku 25 novih trolejbusa i pratećih usluga, koja će biti finansirana kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), navodi se u obaveštenju o nabavci postavljenom na portalu za elektronske nabavke za klijente EBRD-a (ECEPP).

Pored unapređenja infrastrukture javnog prevoza Kantona Sarajevo, nabavka novih trolejbusa ima za cilj i zaštitu životne sredine putem korišćenja ekološki prihvatljivih električnih vozila, stoji u saopštenju kantonalne vlade.

Javni poziv za nabavku trolejbusa objavljen je 17. jula ove godine, a rok za dostavljanje ponuda je 2. septembar, navodi se u obaveštenju EBRD-a. Tenderska procedura se sprovodi preko portala za elektronske nabavke ECEPP.

Ugovor sa izabranim dobavljačem bi trebalo da stupi na snagu 18. novembra 2019. godine i da traje oko 8-16 meseci, dok bi trolejbusi bili dostavljani u fazama. Metod nabavke je otvoreni tender koji se sprovodi u jednoj fazi, a ponuđači mogu biti iz bilo koje zemlje, stoji u obaveštenju.

Trolejbusi će biti plaćeni iz zajma EBRD-a od 15 miliona evra

Vlada Kantona Sarajevo je 15. avgusta ove godine usvojila predlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a od 15 miliona evra za realizaciju projekta “Javni prevoz Sarajevo” i dostavila ga skupštini kantona na usvajanje. Sredstva iz ovog kredita će biti korišćena za kupovinu novih električnih trolejbusa, navodi se na sajtu Vlade.

Period otplate zajma je 15 godina, uz poček od dve godine, kaže Amel Kovačević, ministar finansija Kantona Sarajevo. Nakon donošenja ove odluke sledi potpisivanje supsidijarnog sporazuma sa Federacijom Bosne i Hercegovine (FBiH) kojim će zaduženje po osnovu uzimanja ovog zajma biti preneto na Kanton Sarajevo, navodi se u saopštenju.

Ministar saobraćaja Adnan Šteta objasnio je da je cilj projekta “Javni prevoz Sarajevo” podizanje kvaliteta javnog prevoza na nivo evropskih standarda, zaštita životne sredine, poboljšanje bezbednosti osoblja i putnika, kao i povećanje ekonomske konkurentnosti, piše na sajtu Vlade.

17.08.2019 · EBRD / ECEPP / ELEKTRIČNA_VOZILA / ELEKTRONSKE_NABAVKE / JAVNI_PREVOZ / TROLEJBUSI / ZAŠTITA_ŽIVOTNE_SREDINE