NRVATSKA / CROPEX PRODAO 263.889 GARANCIJA POREKLA NA PRVOJ AUKCIJI / HRVATSKA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


01.09.2019
Hrvatska berza električne energije (CROPEX) uspešno je organizovala aukciju garancija porekla putem IT platforme za trgovanje, i prodala 263.889 garancija, saopštila je ova berza.

CROPEX je uspešno održao prvu aukciju garancija porekla za električnu energiju iz elektrana povlašćenih proizvođača za prvi kvartal 2019, na kojoj je prodato ukupno 263.889 garancija po ceni od 0,31 evro”, saopštila je hrvatska berza električne energije.

Za prvu aukciju garancija porekla, održanoj na trgovačkoj platformi CROPEX-a ukupno je bilo registrovano 11 učesnika

Za prvu aukciju garancija porekla, održanu na trgovačkoj platformi CROPEX-a ukupno je bilo registrovano 11 učesnika, od čega je aktivno učestvovalo 9, koji su preko platforme davali ponude za kupovinu garancija.

Prikupljena sredstva od prodaje garancija HROTE će uplatiti u fond sistema za subvencionisanje povlašćenih proizvođača. A, garancije porekla prodate na aukciji preneće se u registru garancija porekla sa računa HROTE-a na račune kupaca.

Detalji aukcije:

  • Vrsta: Vetar
  • Datum: 29. avgust 2019., 10:00-12:00 sati
  • Naziv aukcije: Proizvodnja iz Q1/2019 (1.1.2019. – 31.3.2019.)
  • Ukupno ponuđena količina garancija porekla: 263.889
  • Ukupan broj aktivnih učesnika aukcije: 9
  • Ukupno prodato garancija na aukciji: 263.889
  • Minimalna – maksimalna cena iz ponuda: 0,30 evra/GP – 0,40 evra/GP
  • Granična cena: 0,31 evra/GP

HROTE je, kao lider EKO bilansne grupe za subvencionisanu proizvodnju energije, početkom 2019. godine počeo da prodaje 30% ove energije na tržištu CROPEX-a

U skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoefikasnoj kogeneraciji, HROTE je, kao lider EKO bilansne grupe za subvencionisanu proizvodnju energije, početkom 2019. godine počeo da prodaje 30% ove energije na dan-unapred i dnevnom tržištu CROPEX-a.

Aukcije garancija porekla omogućene su i zahvaljujući usvajanju Zakona o izmenama zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoefikasnoj kogeneraciji i promenama uredbe o uspostavljanju sistema garancija porekla.

 

 

01.09.2019 · CROPEX / GARANCIJE_POREKLA / POVLAŠĆENI_PROIZVOĐAČI / VETAR