ALBANIJA / KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ TRANZICIJI U ALBANIJI ODRŽAVA SE 12. SEPTEMBRA U DRAČU / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


05.09.2019
Regionalni obrazovno-informativni centar za održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi (REIC) i Fondacija Heinrich Boll 12. septembra u Draču organizovaće konferenciju pod nazivom Energetska tranzicija Albanije.

Konferencija se održava u okviru projekta GEDAL, koji ima za cilj da poboljša dijalog o tranziciji ka zelenoj ekonomiji u Albaniji, naveli su organizatori u saopštenju.

Cilj konferencije je promocija potencijala za energetsku tranziciju u Albaniji u kontekstu globalnih napora za ublažavanje klimatskih promena

Govornici i panelisti će biti predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija (AGORA, GIZ, REIC), kao i domaćih univerziteta i stručnih agencija. Cilj konferencije je, kako se navodi, promocija potencijala za energetsku tranziciju u Albaniji u kontekstu globalnih napora za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama.

Organizatori ističu da je broj učesnika ograničen, pa je prethodna registracija putem e-maila obavezna (e-mail adresa je a.hanjalic@reic.org.ba).

REIC i HBS u Draču organizuju i Letnju školu o planiranju niskoemisionog razvoja od 8. do 14. septembra. Škola je posvećena planiranju niskoemisionog razvoja sa posebnim osvrtom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (OIE).

Obnovljivi izvori energije su rešenje za dva glavna problema u Albaniji

Konferencija će poslužiti kao platforma za razmenu ideja i vizija o tome kako se potencijali OIE i energetske efikasnosti mogu efikasno iskoristiti za razvoj privrede sa niskim emisijama ugljenika i otvaranje radnih mesta u zelenoj ekonomiji.

Albanija se suočava sa visokom stopom nezaposlenosti i ozbiljnim posledicama klimatskih promena

Organizatori smatraju da se Albanija suočava sa gorućim problemom visoke stope nezaposlensti, dok su klimatske promene očigledne (sušne godine, više kiše nego snega tokom zimskih meseci, ekstremni slučajevi vremenskih prilika…).

Iskorišćavanje potencijala OIE i energetske efikasnosti ublažilo bi posledice klimatskh promena i doprinelo otvaranju radnih mesta u zelenoj ekonomji

“Ova dva pitanja moraju se tretirati zajedno. Iskorišćavanje potencijala OIE i energetske efikasnosti dovelo bi do ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama, kao i otvaranja radnih mesta u zelenoj ekonomji”, navodi se u saopštenju organizatora.

05.09.2019 · ALBANIJA / POLITITIKA /