BIH / REPUBLIKA SRPSKA ĆE PRVA U REGIONU IMATI RAZRAĐEN PROGRAM PREVENCIJE NASTANKA OTPADA PO UZORU NA EU / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


06.09.2019
Republika Srpska će, nakon usvajanja Republičkog plana upravljanja otpadom, biti prva u regionu koja će imati u potpunosti razrađen program prevencije nastanka otpada po uzoru na evropske zemlje, izjavila je Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine RS.

Ona je to izjavila na javnoj raspravi o Nacrtu republičkog plana upravljanja otpadom i o Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrta republičkog plana upravljanja otpadom koja je u ogranizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS održana u Banjaluci. Republičkim planom upravljanja otpadom se, kako je saopštilo Ministarstvo, određuje i usmerava upravljanje otpadom na osnovu analize postojećeg stanja i ciljeva upravljanja otpadom, utvrđenih Strategijom upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine.

Republički plan upravljanja otpadom daje smernice za upravljanje otpadom, na koji način ga sortirati i gde ga odlagati

Radusin je rekla da očekuje da će stručna i najšira javnost aktivnim učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama i komentarima pomoći da RS dobije kvalitetan i sprovodiv dokument. Ona je navela da je Republički plan upravljanja otpadom sveobuhvatan dokument koji daje smernice za upravljanje otpadom, na koji način ga sortirati i gde ga odlagati.

I, kako je dodala, dobiće se i konačni odgovori o količinama i vrstama otpada u Srpskoj.

Nacrt republičkog plana upravljanja otpadom i Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrta republičkog plana upravljanja otpadom, su urađeni u okviru projekta “Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite životne sredine”, koji sprovodi implementaciona agencija Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, a finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj SIDA.

Naredna javna rasprava održaće se u Istočnom Sarajevu 11. septembra

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je zaduženo za priremu ovih dokumenata, a naredna javna rasprava o njima održaće se u Istočnom Sarajevu, 11. septembra.

Ministarstvo je sredinom avgusta objavilo i radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu.

06.09.2019 · JAVNA_RASPRAVA / PROCENA_UTICAJA_NA_ŽIVOTNU_SREDINU / STRATEGIJA / UPRAVLJANJE_OTPADOM