HRVATSKA / REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U DUGOM SELU


16.09.2019
Riječ je o dijelu projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok

Započela je izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo u okviru EU projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok. Vrijednost EU projekta je 883,8 milijuna kuna i financira se sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega bespovratna sredstva iznose 483,9 milijuna kuna. 

Nacionalni dio sufinanciranja od 223,1 milijuna kuna osigurat će se sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda svaki po 89,2 milijuna kuna, te 44,6 milijuna kuna sredstvima isporučitelja vodnih usluga - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.  

 

Kvalitetna pitka voda 

Projekt se odnosi na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Osnovna namjena projekta je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe, javljaju Hrvatske vode

Radovi koji su započeli na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo su u vrijednosti 78,9 milijuna kuna. / ENERGETIKA-NET.COM

16.09.2019 · VODOOPSKRBA / CJEVOVODI / DUGO_SELO / ZAGREBAČKA_ŽUPANIJA / BESPOVRATNA_SREDSTVA / MZOE / HRVATSKE_VODE