LISTA ENDEMA JIE: REGIONALNI EKSPERTI ODRŽALI SASTANAK O METODOLOGIJAMA I KRITERIJUMIMA / REGION/EU / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


28.09.2019
Regionalni ekspertski tim koji radi na Listi odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi (Lista endema JIE) održao je svoj prvi sastanak u Skoplju, Severna Makedonija.

Ova aktivnost je podržana u okviru Regionalne mreže za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izveštavanje (BIMR 2), komponente Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Primena sporazuma o biodiverzitetu (ORF-BDU), koji finansira Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Nemačke i sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

Lista endema JIE doprinosi poboljšanju upravljanja informacijama o biodiverzitetu i ističe visoki nivo endemizma u regionu JIE u odnosu na ostatak Evrope, a koordinator i administrator aktivnosti je Makedonsko ekološko društvo (MES). MES je registrovan na Globalnom sistemu za informacije o biodiverzitetu (GBIF) i već je publikovao 3 grupe podataka – za tvrdokrilce, vaskularne bilje i kičmenjake (vodozemce, gmizavce i sisare).

Regionalni ekspertski tim će raditi na postojećoj listi endemskih taksona vaskularnih biljaka i tvrdokrilaca (odabranih vrsta planinskih staništa u pograničnim područjima tržišta u regionu JIE) i uvođenju novih grupa taksona koje čine: podzemni zglavkari – Pseudoscorpiones (lažne škorpije), Diplopoda (stonoge), Chilopoda (hilopode), Diplura (dvorepci), Aranea (pauci) i Opiliones (kosci), vodeni zgavkari – Ephemeroptera (vodeni cvetovi), Plecoptera (proletnjaci) i Trichoptera (trihoptera) i potencijalno kopnene i slatkovodne puževe i puževe golaće i ribe.

Sinhronizovan pristup metodologiji i kriterijumima za sve endemske taksone u JIE

Na sastanku u Skoplju održanom 16. septembra prisustvovalo je 15 učesnika – članova Regionalnog ekspertskog tima i predstavnika Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Severne Makedonije, MES i GIZ ORF BDU. Sastanak je imao za cilj okupljanje i koordinaciju eksperata uključenih u ovu aktivnost i definisanje sinhronizovanog pristupa metodologiji i kriterijumima koje treba harmonizovati za sve (endemske) taksone koji žive isključivo na teritoriji šest privreda regiona JIE (Severna Makedonija, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina).

„Moj utisak je da su predstavljene važne informacije o standardima razmene podataka o biodiverzitetu, konkretno Darwin Core standardu i načinu na koji Globalni sistem za informacije o biodiverzitetu (GBIF) funkcioniše i kako se podaci publikuju. Predstavljeni su i metod rada i odabir vrsta koje će tek biti uključene u Listu endemskih taksona iz regiona, a koja je nastala u okviru BIMR 1“, izjavila je nakon sastanka Edita Zecirovic iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

Glavni cilj ove aktivnosti je unapređenje znanja o endemskim biljkama i životinja regiona JIE i regionalne saradnje eksperata za biodiverzitet i kreatora politika.

Aktivnost je počela u septembru 2019. i trajaće do kraja septembra 2020. godine.

Ovaj sadržaj je deo promocije biodiverziteta preko platforme BGEN uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Sprovođenje sporazuma o biodiverzitetu (ORF-BDU), koji finansira Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Nemačke i sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

 

28.09.2019 · BIODIVERZITET / GIZ_ORF-BDU