CRNA GORA / POČELA TRODNEVNA RADIONICA U CILJU JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PROCESU IZRADE I IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE POLITIKE CRNE GORE


01.10.2019
Ministarstvo ekonomije u saradnji sa GIZ – Njemačko društvo za tehničku saradnju, u periodu od 1-3. oktobra 2019. godine, organizuje radionicu na temu „Podrška u pripremi i procjena uticaja Industrijske politike Crne Gore“.

Trodnevna radionica organizuje se u okviru projekta Open Regional Fund-ORF „Održivi razvoj i zapošljavanje u Jugoistočnoj Evropi – Industrijska politika u skladu sa Poglavljem 20“, čiji je cilj jačanje administrativnih kapaciteta u procesu izrade i implementacije Industrijske politike.  

Radionica će biti usmjerena na unapređenje znanja i vještina u procesu kreiranja, sprovođenja, monitoringa i evaluacije industrijske politike, kroz različite tematske sesije. Tako će u okviru prvog dana radionice eksperti angažovani od strane GIZ-a predstaviti EQuIP model za kreiranje sistema za monitoring i evaluaciju Industrijske politike. Riječ je o modelu koji ima za cilj da pruži podršku kreatorima politika u zemljama u razvoju da formulišu strategije koje se zasnivaju na inkluzivnom i održivom industrijskom razvoju. Dodatno, drugog dana radionice učesnici će biti u prilici da uz ekspertsku podršku analiziraju postojeće indikatore za oblasti intervencije, uz kratak pregled postojećih metodologija za procjenu uticaja. Na kraju, trećeg dana trajanja radionice učesnici će definisati modalitete za dalji monitoring i evaluaciju industrijske politike.   

Ministarstvo ekonomije kontinuirano sprovodi aktivnosti na unapređenju konkurentnosti crnogorske ekonomije. Tako je u junu 2016. godine Vlada Crne Gore usvojila dokument Industrijska politika Crne Gore do 2020. godine. Nakon tri godine implementacije, u februaru 2019. godine pripremljen je Srednjoročni pregled efekata realizacije, na bazi čega je urađena revizija i shodno preporukama formulisana nova politika za period 2019-2023. godine.

Glavna svrha IP 2023 je da uspostavi strateški okvir i prioritete za industrijski razvoj, koji su realni i ostvarljivi, uzimajući u obzir raspoložive prirodne, ljudske i finansijske resurse za ostvarenje dinamičnog ekonomskog rasta, održivog razvoja i povećanje broja radnih mjesta.

Pored predstavnika Ministarstva ekonomije, na radionici učestvuju predstavnici Ministarstva nauke, Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Privredne Komore Crne Gore, kao i Uprave za statistiku Crne Gore (Monstat), koji su aktivno učestvovali u procesu implementacije mjera i aktivnosti koje su definisane u okviru industrijske politike.

Radionica se održava u hotelu „Centre Ville“ u Podgorici.

 

01.10.2019 · CRNA_GORA / EKONOMIJA / GIZ