SRBIJA / OBJAVLJEN KONKURS ELEKTROMREŽE SRBIJE ZA STIPENDIRANJE 10 STUDENATA / SRBIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


08.10.2019
U cilju unapređenja visokoškolskog obrazovanja u Srbiji, pružanjem finansijske i karijerne podrške uspešnim i talentovanim studentima, državna kompanija Elektromreža Srbije (EMS) raspisala je konkurs za stipendiranje 10 studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju redovni studenti koji u školskoj 2019/2020 godini upisuju treću ili četvrtu godinu osnovnih studija smera elektroenergetika, koji nisu obnovili nijednu godinu i čija je prosečna ocena najmanje 8, navodi se u tekstu konkursa.

Studente očekuje mesečna stipendija od 18.000 dinara u narednih 10 meseci, kao i mogućnost zaposlenja nakon završenih studija

Studente očekuje mesečna stipendija u iznosu od 18.000 dinara u narednih 10 meseci, šansa da primene teorijska znanja, upoznavanje sa delatnošću kompanije, obavljanje stručne prakse i mogućnost zaposlenja nakon završenih studija.

Rok za dostavljanje prijava je 28. oktobar

Dokumentaciju je potrebno dostaviti Sektoru za razvoj ljudskih potencijala do 28. oktobra, na adresu Elektromreža Srbije AD, Kneza Miloša 11, Beograd, ili elektronski na adresu: hr@ems.rs

Studenti koji budi stipendirani imaju obavezu da u roku završe studije, da tokom primanja stipendije provode 8 do 10 sati mesečno u obavljanju praktičnih zadataka u nekoj od organizacionih jedinica EMS-a i da se u roku od 30 dana od završetka studija jave ovoj kompaniji radi mogućnosti zasnivanja radnog odnosa.

Obaveza stipendiranih studenata je da zaključe ugovor o radu ako im ga EMS ponudi, i da u ovoj firmi provedu najmanje dve godine

Takođe, njihova obaveza je i da zaključe ugovor o radu ako im ga EMS ponudi, i da u ovoj firmi provedu najmanje dve godine, a ako ne prihvate ponudu dužni su da vrate primljena sredstva sa zateznom kamatom, navodi se u oglasu za konkurs.

EMS je i prošle godine objavio konkurs za stipendiranje studenata. U odnosu na prošlu godinu broj studenata je manji, iznos stipendije je veći, a promenjeni su i još neki uslovi konkursa.

08.10.2019 · ELEKTROMREŽA_SRBIJE / ELEKTRONSKI_FAKULTET / ELEKTROTEHNIČKI_FAKULTET / EMS / KONKURS