SRBIJA / EPS ENERGIJA / STRANI STUDENTI U PROIZVODNIM POGONIMA RB „KOLUBARA“ / BUDUĆI INŽENJERI NA LETNJOJ PRAKSI


10.10.2019
Akademci upijaju nova znanja, kompanija se promoviše na međunarodnom planu, a i uvek je interesantno upoznati nekog iz drugačijeg kulturološkog okruženja

Sa kosmopolitskim stavovima i želјom da bliže povežu teoriju i neposredan uvid u rad, troje studenata iz Turske, Tunisa i Sudana bilo je na stručnoj praksi tokom leta u Rudarskom basenu „Kolubara“. Vođeni domaćinima, mogli su da obnove i integrišu svoja znanja sa iskustvima u najvećem srpskom proizvođaču uglјa.

Spajanjem visokog školstva i privrede, budućim inženjerima omogućeno je stručno usavršavanjeu okviru saradnje „Elektroprivrede Srbije“ i Nacionalnog odbora za međunarodnu razmenu studenata za stručnu praksu fakulteta prirodnih i tehničkih nauka – IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Tehnical Experience) Serbia. Kao društveno odgovorna kompanija, EPS, u okviru koga je i ogranak RB „Kolubara“, i studentima domaćih fakulteta pružaju mogućnosti prakse.

 

Troje studenata na terenu

 

Od početka jula do kraja avgusta na kolubarskim površinskim kopovima, u „Preradi“ i „Metalu“, bili su Rabija Albajrak iz Turske, Rihab Bentuati iz Tunisa i Amar Avad Hasan Ahmed iz Sudana, koji je na master studijama u Nemačkoj. Radnim danima su dolazili iz Beograda, gde su bili smešteni sa ostalim studentima koji su na praksi u drugim srpskim preduzećima.

Nјihovi mentori su pravili plan rada uzimajući u obzir obrazovne profile i uslove u „Kolubari“. Otvoreni za pitanja i stručne razgovore, upućivali su ih u funkcionisanje najvećeg rudarskog basena u ovom delu Evrope.

Rabija i Amar, studenti rudarstva, prvi deo prakse proveli su na Polјu „G“, a u avgustu su prešli u „Preradu“, odnosno na Polјe „B/C“. Tokom jula su obišli Polјe „G“, prošli kroz Drobilanu i laboratoriju i upoznali se sa hemijskom analizom kvaliteta uglјa, sadržajima uzoraka i ostalim fazama procesa. U rad buduće deponije i sistema za homogenizaciju uglјa u zapadnom delu basena Turkinju i Sudanca uputila je Nadica Drlјević, rukovodilac Odelјenja za tehničku pripremu „Tamnava-Zapadnog polјa“.

Upravnik Polјa „G“ Miloš Stanojević, koji je u julu bio njihov mentor, govoreći o iskustvima sa studentima-gostima ističe da je bilo konstruktivnih razmišlјanja, opravdanih pitanja i dobrih predloga.

– Veliku pažnju smo posvetili uglјenim sistemima. Ipak, imali smo u vidu to da je Amaru primarna površinska eksploatacija, a Rabiji prerada mineralnih sirovina – rekao je Stojanović.

Duže od decenije u „Kolubaru“ tokom letnjih meseci dolaze uspešni studenti iz Kine, Jordana, Španije, Turske, Omana, Nemačke, Polјske i drugih država. Poput prethodnika, Amar, Rihab i Rabija su iznenađeni veličinom kopova i rudarskih mašina, mada su očekivali moderniju mehanizaciju. I oni ističu da je razlika između studija i radnog mesta uvek i svugde problem.

– Želeo sam da vidim kako se radni proces odvija iz dana u dan. Praksa mi je omogućila da u dužem periodu budem na terenu. Na kopu sam prepoznao, utvrdio, povezao i nadogradio do sada naučeno. S obzirom na postdiplomske studije u Nemačkoj, za mene nije problem da dođem u drugu državu. Ovo je jedna od mojih avantura – sumirao je svoju praksu Amar Avad Hasan Ahmed, napominjući da će kolegama preporučiti Srbiju i Beograd.        

IAESTE Serbia organizuje boravak i praksu inostranih studenata u Srbiji, što stvara preduslove da i naši studenti odlaze u inostranstvo po principu reciprociteta. Rihab, Rabija i Amar su deo ovogodišnje internacionalne razmene.

 

Nova poznanstva i iskustva

 

– Beograd je zaista lep, kao što sam i slušala. Sličan je Istanbulu, ali tiši. Svakog dana sam u gradu nalazila nešto interesantno, a sam život van domovine za mene je novo iskustvo. Praksu sam imala i u svojoj zemlјi, ali je aktiviranje znanja uvek korisno – sabrala je svoje utiske Rabija.

Pod stručnim nadzorom Nenada Simića, pomoćnika upravnika rudarskih radova na Polјu „B/C“, mladi Sudanac je obišao sve sisteme ovog kopa.

– Amar je komunikativan, brzo se uklopio i čini se da će biti dobar stručnjak. Za njega kao budućeg inženjera je važno i to što je video bager u investicionoj opravci, kao i dreglajne, s kojima se do sada nije susretao – rekao je Simić, kome je u mentorskim aktivnostima pomagao Bojan Mirković, šef BTS sistema Polјa „B/C“.

Rabijini mentori u „Preradi“ bili su Mile Šaula, rukovodilac Centra za ispitivanje uglјa i otpadnih voda, i Sanja Đorđević, glavni inženjer Službe za ispitivanje uglјa, koji su praksu organizovali s obzirom na specifičnosti rada „Prerade“. Studentkinja se upoznala sa funkcionisanjem svih pogona ove organizacione celine i laboratorijom, kao poslednjom karikom u proizvodnom lancu.

– „Kolubara“ ima dugu tradiciju i odličnu bazu da se iskustva i znanja prenesu mlađima, uklјučujući i inostrane studente, a i mentorstvo je iskustvo više za nas – saglasni su Mile Šaula i Sanja Đorđević.

Tunišanka Rihab je svoju višenedelјnu praksu obavila u „Metalu“. Najpre je bila u Centralnom remontu, a potom u Fabrici energetske opreme. Nјeni mentori bili su Bojan Šekularac, rukovodilac Radne grupe pripreme, i Aleksandar Roža, glavni projektant Sektora za proizvodno-tehničke poslove.

– Trudim se da budem bolјa verzija sebe, a boravak u Srbiji mi daje priliku da izađem iz zone komfora. U Beogradu sam upoznala mnogo lјudi sa različitih krajeva sveta, što menja moje poglede. I profesionalno sam na dobitku. Bolјe razumem naučeno. Mnoge stvari iz teorije postale su mi jasnije u „Metalu“. Praksa je osnova, pogotovo za inženjere – rekla je Rihab Bentuati.

Ona je naglasila da je impresionirana Srbijom,koju je doživela kao lepu i dobru zemlјu. Kao studentkinja industrijskog inženjerstva, u čijem su fokusu precizna i fina merenja, Rihab je najpre bila usmerena na vaganje i vibrodijagnostiku, a zatim na tehnološki napredne obradne centre. Takođe, posetila je i kopove zbog tesne veze „Metala“ i površinskih kopova, odnosnomašina na terenu.

– Prilično smo vezani za naš region i kopove i svaka prilika da se za nas čuje van granica Srbije je od izuzetnog značaja. Korist je, zapravo, obostrana. Studenti upijaju nova znanja, a za EPS i „Kolubaru“ je ovo vrsta promocije na međunarodnom planu. I koliko god da znate stručni engleski jezik, nadogradnja uvek dobro dođe. Jezik je živi napreduje što se više koristi  – kazao je Aleksandar Roža, dodajući da je uvek interesantno upoznati nekog iz drugačijeg kulturološkog okruženja.

Amar, Rabija i Rihab gotovo su istovetno ovogodišnju praksu u „Kolubari“ i boravak u Srbiji okarakterisali kao veoma pozitivno iskustvo.

 

M. Karadžić

 

 

Svetski priznata

 

Uspešna saradnja sa „Kolubarom“, u koju godišnje dođu tri do četiri strana studenta, ulazi u petnaestu godinu. „Kolubara“ je međunarodno prepoznatlјiva. Zbog pozitivnih izveštaja stranaca, našoj delegaciji se na razmenama javlјaju mnoge zemlјe članice sa isklјučivim zahtevom za praksu u „Kolubari“. Posebno zahvalјujem nadležnim službama „Kolubare“ zato što dobar prijem stranaca osigurava bolјi tretman naših studenata u inostranstvu – izjavio je Dragan Vukićević, direktor srpskog ogranka IAESTE-a.

 

 

Srpska gostolјubivost

 

Studenti koji su bili na praksi u „Kolubari“ lјude u Srbiji su doživeli kao prijatne, gostolјubive i predusretlјive, čak i one koji ne govore engleski. Uočili su sličnosti u tradicionalnoj odeći i kuhinji. Naučili su neke reči i izraze na srpskom jeziku. Obišli su znamenitosti prestonice, posetili Novi Sad, otišli do Avale, Tare, Guče, Golupca i drugih atraktivnih lokacija.

10.10.2019 · KOLUBARA“__/_BUDUĆI_INŽENJERI_NA_LETNJOJ_PRAKSI