HRVATSKA / U HRVATSKOJ JE PUŠTENA U RAD PRVA 'SUNČANA' KNJIŽNICA


10.10.2019
Križevci su tako dobili drugu zadružnu sunčanu elektranu

Križevcima je puštena u rad još jedna zadružna sunčana elektrana čiju je izgradnju s oko 170 000 kuna financiralo 40 građana-investitora. Nakon one u Razvojnom centru i tehnološkom parku u Križevcima, druga grupno financirana sunčana elektrana snage 30 kW nalazi se na krovu Gradske knjižnice 'Franjo Marković'. 

Sredstva za gradnju ove elektrane prikupljena su u roku od 48 sati zahvaljujući prvoj hrvatskoj platformi za skupno ulaganje u projekte obnovljivih izvora prema načelu mikrozajma pod nazivom ZEZinvest. 

 

Zajam na 10 godina

Podsjećamo, svaka fizička osoba s prebivalištem u Hrvatskoj mogla je postati ulagač u ovaj projekt davanjem zajma na razdoblje od 10 godina, u kojem će se ulog vratiti s kamatama. Ulaganje građana pri tome se smatra zajmom Zelenoj energetskoj zadruzi koja će primati naknadu od ušteda na električnoj energiji ostvarenih radom elektrane, a ona će se koristiti i za povrat zajma s kamatom / ENERGETIKA-NET.COM

10.10.2019 · KRIŽEVCI / SUNČANE_ELEKTRANE / ZELENA_ENERGETSKA_ZADRUGA / KNJIŽNICE / SKUPNO_ULAGANJE