PRIDRUŽITE SE RADNOJ GRUPI ZA BIODIVERZITET JUGOISTOČNE EVROPE! / REGION/EU / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


10.10.2019
Radna grupa za biodiverzitet (BD TF), regionalno tehničko i savetodavno telo Regionalne radne grupe za životnu sredinu Regionalnog saveta za saradnju (RCC), poziva zainteresovane strane da podnesu zahtev za prijem u pridruženo članstvo BD TF.

Članovi BD TF i njihovi zamenici su stručnjaci za biodiverzitet i srodne oblasti nominovani od strane Vlada  Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Srbije i Severne Makedonije.

Jačanje Radne grupe za biodiverzitet (BD TF) je komponenta GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Sprovođenje sporazuma o biodiverzitetu (ORF-BDU), čiji predstavnici se i sami smatraju pridruženim članovima BD TF.

BD TF od danas prima zahteve zainteresovanih strana za prijem u pridruženo članstvo. Poziv je otvorenog karaktera, a pristigli zahtevi se nakon obrade šalju na razmatranje BD TF na pojedinačnoj osnovi.

Shpresa Harasani iz Ministarstva turizma i životne sredine Albanije, predsedavajuća BD TF, rekla je: „Intenzivna saradnja sa akterima koji sprovode mere zaštite biodiverziteta na terenu, kao i razvojnim programima omogućava Radnoj grupi za biodiverzitet veće angažovanje, kao i razmenu sa mnogo širim i raznovrsnijim krugom zainteresovanih strana. Postojeća, kao i buduća partnerstva će svakako doprineti širenju postojećih kapaciteta i delovanja, kao i sveobuhvatnijoj komunikaciji BD TF o najrelevatniijim pitanjima vezanim za biodiverzitet na nivou regiona“.

Otvaranje BD TF za prijem pridruženih članova uključuje i strateška i praktična razmatranja, te ima za cilj promociju tešnje interakcije i sa sektorima i akterima koji zavise od i utiču na biodiverzitet i ekosistemske usluge u regionu.

Počinje prijavljivanje za izbor pridruženih članova i spoljnih stručnih saradnika

Agencije, organizacije, tela i pojedinci stručno angažovani u oblastima  vezanim za zaštitu biodiverziteta i održivu upotrebu biološke raznovrsnosti mogu da se prijave za prijem u pridruženo članstvo BD TF, bez prava glasa, u sledećim kategorijama:

  • Pridruženi članovi – Ova kategorija je otvorena za agencije, organizacije i tela čija su interesovanja, iskustva ili mandati kompatibilni sa BD TF. Za ovu kategoriju mogu da se prijave i formalne i neformalne strukture,
  • Spoljni stručni saradnici – Za ovu kategoriju mogu da se prijave pojedinci kojima se upućuju pozivi da prisustvuju sastancima ili učestvuju u procesima na ad-hoc ili privremenoj osnovi, u skladu sa njihovom stručnošću, iskustvom ili uticajem.

U pridruženo članstvo mogu biti primljene zainteresovane strane čija su interesovanja, iskustva ili mandati kompatibilni sa BD TF i koje mogu biti u poziciji da podrže i unaprede plan rada BD TF,  znanjem, informacijama i partnerstvima, kao i finansiranjem i drugim oblicima saradnje

Sekretarijat BD TF je Regionalna kancelarija za istočnu Evropu i centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN ECARO), na čijem sajtu se mogu pronaći formulari za prijave (email:  bdtf.secretariat@iucn.org).

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

Ovaj sadržaj je deo promocije biodiverziteta preko platforme BGEN uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Sprovođenje sporazuma o biodiverzitetu (ORF-BDU), koji finansira Savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) Republike Nemačke i sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

 

10.10.2019 · BIODIVERZITET / GIZ_ORF-BDU / RADNA_GRUPA