KOSOVO / IFC POMAŽE KOSOVU* DA PRIPREMI PRVI SOLARNI JPP PROJEKAT I RASPIŠE TENDER / KOSOVO* / AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


19.10.2019
Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica grupacije Svetske banke, pomoći će vladi kao transakcioni savetnik da definiše parametre i uslove za pripremu prvog solarnog projekta javno-privatnog partnerstva (JPP) na Kosovu* i ponudi ga na tenderu, naveo je IFC za Balkan Green Energy News.

Privatni partneri će učestvovati u otvorenom konkurentnom tenderu, na kom će ponuđena cena biti parametar za aukciju, naveo je IFC o odgovoru na molbu da pojasni saopštenje Ministarstva ekonomskog razvoja od 24. septembra.

„Kompanije koje budu učestvovale u nadmetanju biće pretkvalifikovane za tu svrhu“, navodi se u odgovoru.

Još nije odlučeno na kojoj bi se lokaciji gradila solarna elektrana koja će biti predmet javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i IFC su 24. septembra potpisali sporazuma o saradnji i tom prilikom je saopšteno da ova finansijska institucija savetuje vladu u vezi sa projektom solarne elektrane kapaciteta 50 MW.

U saopštenju ministarstva se navodi da će projekat pomoći da Kosovo* ispuni deo svojih obaveza prema EU u vezi sa diverzifikacijom energetskog miksa.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u septembru je objavila poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti za pružanje konsultantskih usluga kojima bi se podržala Vlada Kosova* u pripremi i sprovođenju konkurentnog programa za dodelu podrške proizvođačima energije iz obnovljivih izvora (OIE).

Rok za dostavljanje izjava o zainteresovanosti istekao je 10. oktobra.

Pre godinu dana, ministarstvo je objavilo da planira da kvotu od 100-120 MW za gradnju hidroelektrana prebaci na projekte za razvoj solarnih elektrana i vetroparkova.

Cilj da udeo OIE dostigne 25% do 2020.

Kosovo* trenutno skoro svu svoju proizvodnju električne energije zasniva na termoelektranama na ugalj sa ukupnim instalisanim kapacitetom od oko 1.000 MW.

Postojeći kapaciteti obnovljivih izvora energije (OIE) se sastoje od oko 70 MW malih hidroelektrana (MHE) i vetroparka instalisane snage 32,4 MW na istoku Kosova*, koji je pušten u komercijalni rad u oktobru 2018. godine. U toku je razvoj projekta vetroparka snage 105 MW na severu Kosova*, za koji se očekuje da započne proizvodnju 2021. godine.

U rad su puštene i dve solarne elektrane kapaciteta 6 MW.

Procene pokazuju da Kosovo* ima značajan potencijal u sektoru solarne energije s obzirom na prosek od 278 sunčanih dana i 2.000 sunčanih sati godišnje.

Kao članica Energetske zajednice, Kosovo* se obavezalo da dostigne udeo OIE u ukupnoj finalnoj potrošnji energije od 25% do 2020. godine, u odnosu na sadašnjih 20%. Energetska strategija Kosova* postavlja cilj uvođenja 400 MW kapaciteta OIE u sistem do 2026. godine.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

 

19.10.2019 · IFC / JPP / SOLARNA_ELEKTRANA / TENDER