REGION / EU / TENDER: PRIPREMA STUDIJE O UPOTREBI OIE U TRANSPORTU U ČLANICAMA ENERGETSKE ZAJEDNICE / REGION/EU / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


24.10.2019
Sekretarijat Energetske zajednice raspisao je tender za pripremu studije za definisanje opcija za povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja do 2030. godine u članicama ove zajednice.

Rok za podnošenje ponuda za studiju o OIE u transportu je 21. novembar (detaljne informacije).

Izabrani savetnik će proceniti stanje obnovljivih izvora energije  koji se koriste u saobraćajnom sektoru svake ugovorne strane i dati pregled najboljih praksi za povećanje njihovog udela u transportnom sektoru koji se primenjuju u članicama Evropske unije, ali i u drugim delovima sveta, saopštio je Sekretarijat.

Finalni izveštaj trebalo bi da pruži preporuke o načinima postizanja udela OIE u transportu u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001 i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i redosled aktivnosti do 2030. godine u kojem su navedeni prioritetni postupci za povećanje upotrebe OIE u sektoru saobraćaja za svaku članicu Energetske zajednice.

24.10.2019 · EMISIJE / ENERGETSKA_ZAJEDNICA / STUDIJA / TENDER / TRANSPORT