SRBIJA / INICIJATIVA 1% ZA KULTURU


25.10.2019
Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK) u saradnji sa Asocijacijom NKSS sproveo je istraživanje o izdvajanjima za kulturu u zemljama u regionu i njihovim gradovima. Rezultati istraživanja pokazuju da su ukupni budžeti Republike Srbije i Grada Beograda drugi najveći u regionu, ali da su, procentualno, izdvajanja za kulturu i Srbije i Beograda niža nego u svim drugim državama i svim drugim glavnim gradovima regiona.

U želji da se ovakvo stanje sistemski menja, grupa aktera sa domaće kulturne scene pokreće inicijativu za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji i zahteva da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije bude minimalno 1%.

 

Ovaj procenat uzima se kao preporuka međunarodne organizacije UNESCO, čime seobezbeđuje minimalni budžetski podsticaj za razvoj savremenog stvaralaštva i očuvanje nasleđa kroz učešće sva tri sektora.

 

Kampanjom čiji je krajnji cilj sticanje uslova za ostvarenje 1% izdvajanja za kulturu, ovakva inicijativa želi pre svega da utiče na uvođenje jasnih i transparentnih procedura koje bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi ali i uključivanje svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka o upravljanju javnim budžetom ali i drugim javnim resursima u kulturi.

 

Peticijom "Svi za 1% - 1% za sve", otvorenom za potpisivanje 18. oktobra, pozvana je šira javnost da podrži zahteve koji će zvanično biti upućeni i resornom Ministarstvu kulture i informisanja, kabinetu predsednice Vlade i Savetu za kreativne industrije, kao i Ministarstvu finansija.

 

Inicijativa koja za sada okuplja različite aktere sa domaće kulturne scene, u narednoj nedelji organizuje i javni razgovor na temu finansiranja kulture u Srbiji čiji je cilj upoznavanje s mogućnostima planiranja budžeta u ovoj oblasti, mehanizmima i alatima koji bi omogućili transparentnije upravljanje i dugoročna ulaganja u reformu postojećeg kulturnog sistema.

 

Saopštenje Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije

 

 

25.10.2019 · KULTURA / SRBIJA